Opinie zawieszone w sieci: kwiecień 2009

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2009.04.foto.42.a.150xW rubryce "Opinie zawieszone w sieci" publikujemy cytaty z najciekawszych wypowiedzi dotyczących sektora bankowego zamieszczanych na profesjonalnie prowadzonych portalach i forach internetowych.

Przyczyna i skutek

Ostrożne działanie banków w kryzysie wymaga bardziej złożonej i kompleksowej weryfikacji klienta, większego zakresu zabezpieczeń oraz częstszego sprawdzania wiarygodności zabezpieczeń, co zwiększa koszty banków.(…) Jednym z głównych sposobów pozyskiwania pieniądza przez banki są depozyty, których oprocentowanie znacząco obecnie przekracza poziom rynkowych stóp procentowych. Przykładem może być lokata 12-miesięczna dla klientów indywidualnych, której oprocentowanie waha się pomiędzy 6-7 proc. podczas gdy stopy rynkowe są na poziomie o 2 p.p. niższym (12-m WIBOR 4,44 proc.) zaś stopa referencyjna NBP 4 proc. W warunkach spadku stóp procentowych podwyższanie marż jest polityką powszechną na świecie, gdyż równoważy zmniejszenie dochodów odsetkowych. Banki działające głównie jako spółki prawa handlowego, w większości notowane na giełdzie są zobowiązane wobec swoich akcjonariuszy do zwiększania poziomu kapitalizacji rynkowej, dlatego też ich działalność musi być nie tylko bezpieczna, ale i zyskowna.

Portal ZBP

Joanna Tylińska, doradca prezesa ZBP

Na chłopski rozum

Jeśli uzyskałem przychód w euro, a rozliczam sie z fiskusem w złotówkach, to obowiązuje przelicznik po kursie z dnia wpływu gotówki na konto. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby tę regułę przyjąć w rozliczeniach z rolnikami – przeliczać po kursie z dnia wypłaty. To powściągnęłoby spekulacyjne zapędy Skarbu Państwa względem rolników, i może dopłaty wpływałyby szybciej na nasze konta. Gdy wchodziliśmy do Unii w 2004 r. startowaliśmy z poziomu 50 proc. wsparcia w krajach starej UE, i miał być wzrost dopłat o 5 proc. rocznie, tak, byśmy otrzymali 100 proc. w 2013 r.. W praktyce jednak do dziś ciągle jest 50 proc. Sądzę, że polscy przedstawiciele w negocjacjach z Brukselą forsują inne sprawy, zaś rolnictwo jest polem łatwych ustępstw. Zamiast czepiać się Pawlaka o sprawy strażackie, lepiej przyjrzeć się, jak dbamy o interesy rolników na forum europejskim.

Pierwszy Portal Rolny.pl

Anonimowy rolnik

Koszmar z powieści Orwella?

W czasach dobrej koniunktury banki miały wyśmienite wyniki finansowe – to dowód, że nadużywały swojej pozycji monopolistycznej. Przede wszystkim zarabiały i spekulowały na wielką skalę, zamiast przede wszystkim wpierać inne działy gospodarki. W czasach kryzysu z kolei w ogóle nie wspierają gospodarki, tylko koncentrują się na ratowaniu siebie, oczywiście nieskutecznie. Jednym słowem w ogóle nie spełniają pokładanych w nich nadziei, a już na pewno nie służą społeczeństwu, tylko swoim właścicielom, którzy teraz wyciągają ręce po pomoc.

Banki są jednak potrzebne. Czemu jednak nie mogłyby być w przyszłości znacjonalizowanymi jednostkami budżetowymi – jak teraz policja czy dyrekcja dróg i autostrad, oraz inne agendy rządowe? Spełniałyby ściśle określone cele społeczne i pozostawały pod ścisłą kontrolą społeczną. Lepszą czy gorszą, tego nie wiemy, ale bez parcia na zysk, które prowadzi do lichwy. Koszmar rodem z powieści Orwella? Może… Ale w rękach prywatnych banki wyrządziły jak na razie społeczeństwom katastrofalne szkody, a kontrola zawiodła. Czas coś w tym zmienić.

StockWatch.pl

Komentarz prowadzącego

Spółdzielczość, nie lipa

„…padło hasło polskie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI