Ogólnopolskie Spotkanie Koordynatorów i Wykładowców Programu NZB

Ogólnopolskie Spotkanie Koordynatorów i Wykładowców Programu NZB
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Czterysta wykładów dla młodzieży akademickiej i tyle samo publikacji popularyzujących wiedzę ekonomiczną, ponad 140 stref edukacyjnych zorganizowanych na uczelniach i udział przedstawicieli NZB w blisko 60 konferencjach - tak w największym skrócie przedstawiają się statystyki programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem za rok 2016.

27 marca br. odbyło się, pierwsze w tym roku, Ogólnopolskie Spotkanie Koordynatorów i Wykładowców Programu NZB. Konferencja zorganizowana została w siedzibie Biura Informacji Kredytowej, będącego jednym z partnerów programu. Rozpoczynając obrady, prezes zarządu BIK dr Mariusz Cholewa wyraził satysfakcję i zadowolenie z zaangażowania całej grupy w działania edukacyjne realizowane w ramach NZB. Przypomniał również, że właśnie w tym roku przypadka 20. rocznica powołania do życia Biura Informacji Kredytowej. Przez te dwie dekady podejście polskich przedsiębiorców do kwestii wiarygodności płatniczej swych klientów zmieniło się, i to diametralnie. Korelacje pomiędzy rzetelnością w spłacaniu zobowiązań a szkodowością zdają się dostrzegać ubezpieczyciele, również i telekomy aktywnie korzystają z zasobów Grupy BIK. Ocena wiarygodności potencjalnego klienta stanowi dla niektórych firm telekomunikacyjnych jeden z kluczowych elementów do kreowania oferty.

BIK działa również aktywnie na niwie uświadamiania klientów sektora finansowego odnośnie profitów, jakie płyną z pozytywnej historii kredytowej. Wyrazem tego jest zarówno zaangażowanie w program NZB, jak również podejmowanie autorskich inicjatyw o charakterze edukacyjno-szkoleniowym. Przykładem może być gra Score Hunter, która, jak zadeklarował prezes BIK, może stanowić uzupełnienie zajęć edukacyjnych realizowanych w szkołach i na uczelniach. Zasady tej gry omówiła szczegółowo Małgorzata Bielińska, dyrektor ds. edukacji w BIK. Wiedza zdobywana w łatwy i przystępny sposób podczas wykonywania kolejnych zadań przyda się akademikom w życiu codziennym. Wbrew pozorom, studenci bynajmniej nie należą do grup wykluczonych finansowo; 600 tys. kredytobiorców nie ukończyło jeszcze 24 lat.

Grono partnerów programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem zwiększa się z roku na rok – podkreślił wiceprezes zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, Waldemar Zbytek. Pośród instytucji, które w roku 2016 zaangażowały się w te wyjątkową inicjatywę edukacyjną znalazła się między innymi grupa BPS, Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych i sama Giełda, a także Parlament Studentów RP. Wśród partnerów z sektora administracji publicznej znalazło się nie tylko Ministerstwo Nauki, ale również pierwsze samorządy – w grudniu podpisano umowę z Urzędem Miejskim Wrocławia w sprawie edukacji ekonomicznej młodzieży w wieku szkolnym, a w tym roku podobne porozumienie zawarto z magistratem miasta Brzeg. – Dotychczas udało się zorganizować 1200 wykładów, ponad 250 stref edukacyjnych, uczestniczyliśmy w blisko 150 konferencjach, dotarliśmy do 58 tys. studentów – podkreślił Waldemar Zbytek. Następnie głos zabrał członek zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Jaroszek, który omówił zaangażowanie ZUS w realizację bloku tematycznego poświęconego długoterminowemu oszczędzaniu.

Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz swe wystąpienia rozpoczął od oceny świadomości naszych rodaków w zakresie ekonomii i finansów. – Z wiedzą ekonomiczną Polaków nie jest dobrze – stwierdził. Oczywiście, coraz liczniejsze są grupy klientów nieźle zorientowanych w zawiłościach rynku finansowego, jednak odsetek tych niewykształconych i nieświadomych wciąż pozostaje zbyt duży. Równocześnie daje się zaobserwować rozwarstwienie klientów pod względem preferowanych kanałów dostępu do bankowości; w efekcie banki muszą zapewnić dostęp do usług przez oddziały, komputer i smartfony. Prezes ZBP podkreślił również, iż edukacja ekonomiczna to jedyny sposób na to, by wielu Polakom oszczędzić rozczarowań podobnych do tych, jakich doznawali choćby niektórzy nabywcy tzw. polisolokat.

Krzysztof Pietraszkiewicz odniósł się również do narastających z roku na rok przepisów, regulujących funkcjonowanie rynku finansowego i całej gospodarki. – Ile stron nowych przepisów wdrożono w Polsce w roku 2016? Prawie 36 tys., z czego 2 tys. dotyczyło tylko spraw podatkowych – zauważył prezes ZBP. Oczywistym jest, że żaden konsument, ani nawet mały przedsiębiorca nie jest w stanie zapanować nad takim ogromem regulacji. Dlatego prezes ZBP zaapelował o uwzględnienie kwestii właściwego tworzenia prawa w programach edukacji finansowej. – Musimy uczyć przyszłych polityków i wyborców, że to droga donikąd – zaznaczył. Ważnym elementem kształcenia finansowego musi być także uświadamianie zagrożeń, jakie czają się w cyfrowym świecie. – Nie może być tak, żeby ktoś kto używa urządzeń elektronicznych nie miał świadomości że może być zaatakowany – dodał prezes ZBP.

Po przerwie odbyła się prezentacja Waldemara Zbytka, poświęcona nowym inicjatywom realizowanym w ramach Programu NZB. Jednym z istotniejszych tematów prelekcji była kwestia kształcenia młodego pokolenia w zakresie długoterminowego oszczędzania. – Jedynym rozsądnym sposobem na długoterminowe oszczędzanie w obecnych uwarunkowaniach makroekonomicznych jest dywersyfikacja. Światowy rynek finansowy ostatnich kilkunastu lat pokazał, ze monolokata nie jest dobrym rozwiązaniem – zauważył wiceprezes zarządu WIB. Ale żeby dywersyfikować świadomie i z sukcesem, potrzeba przede wszystkim świadomych inwestorów. Jak przekazywać młodym ludziom wiedzę o niełatwych zagadnieniach z pogranicza ekonomii, polityki i spraw społecznych, czyli dane na temat systemu emerytalnego? O tym rozmawiano podczas specjalnej sesji.

Karol Jerzy Mórawski