OFE zakończyły sierpień pod kreską

OFE zakończyły sierpień pod kreską
Fot. stock.adobe.com/mnimage
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Słabość rynków wschodzących zaciążyła warszawskiej GPW. Otwarte Fundusze Emerytalne zakończyły miesiąc pod kreską.

W sierpniu #OFE straciły średnio -0,2%. Wynik 12-miesięczny to -5,5%

Sierpień nie należał do łatwych – ubiegły miesiąc upłynął pod znakiem rynkowej karuzeli emocji. Pierwszą jego część zdominował pesymizm związany z problemami Turcji, a awersja  do  ryzyka  ciążyła przede wszystkim rynkom wschodzącym, w tym   Polsce.

Kolejne tygodnie przyniosły jednak poprawę nastrojów i miesiąc zakończył się na lekkim plusie. Indeks MSCI AC World wzrósł o +0,6%. Wbrew niechęci inwestorów do rynków wschodzących (MSCI EM stracił -2,9%), WIG zyskał ok. +0,4%. Motorem napędowym wzrostów były blue chipy – indeks WIG 20 zyskał bowiem blisko +1,6%. Straty małych i średnich spółek wyniosły odpowiednio -3,8% i -2,6%.

Wykres: Aktywa OFE od początku działalności (mld PLN)

Źródło: Analizy Online

Wyniki funduszy emerytalnych

W związku ze słabszą koniunkturą OFE zakończyły miesiąc pod kreską – straciły średnio -0,2%. Zgromadzony kapitał zdołały pomnożyć jedynie Allianz Polska OFE (+0,7%) i Generali OFE (+0,4%). Najsłabiej wypadło OFE PZU „Złota Jesień”, którego stopa zwrotu wyniosła -1,1%. OFE są na minusie także uwzględniając dłuższy horyzont – licząc od początku roku średnia strata to -5,6%, a 12-miesięczna stopa zwrotu to -5,5%.

Tabela: Wyniki funduszy emerytalnych (sierpień 2018)

Źródło: Analizy Online

Ranking OFE

Miniony miesiąc przyniósł przetasowania w rankingu OFE. Żadnemu z funduszy nie udało się otrzymać najwyższych not zarówno w 12-, jak i 36-miesięcznym okresie. W krótszym horyzoncie liderem zestawienia jest Allianz Polska OFE, który awansował z trzeciej pozycji i zajął miejsce dotychczas utrzymywane przez OFE PZU „Złota Jesień” (to z kolei wypadło poza podium i znalazło się na piątym miejscu). W dłuższym horyzoncie relacja zysku do ryzyka Allianz Polska OFE pozwoliła uzyskać notę 4a. Na drugim miejscu po raz kolejny znalazło się Generali OFE, którego ocena długoterminowa wzrosła z 1a do 2a. Podium zamyka MetLife OFE, który poprawił krótkoterminową „trójkę” na „czwórkę”. Najsłabiej niezmiennie wypada Pekao OFE, które w horyzoncie 12-miesięcznym utrzymuje najniższą z not, a w rankingu 36-miesięcznym po raz kolejny uzyskał ocenę 2a.

Ranking OFE

Źródło: Analizy Online

Aktywa funduszy emerytalnych

Niskie stopy zwrotu zaciążyły również aktywom OFE, które na koniec sierpnia wyniosły niespełna 166,2 mld zł i były o prawie -0,8 mld zł niższe niż przed miesiącem. Wpływ wyników z zarządzania szacujemy na prawie -0,4 mld zł, a ujemny bilans przepływów między OFE a ZUS wyniósł blisko -0,4 mld zł. Przelew środków z OFE do ZUS w ramach tzw. suwaka wyniósł w lipcu ponad -0,6 mld zł, podczas gdy ZUS przelał na konta OFE niespełna 0,25 mld zł.

Wartość aktywów netto i udział w rynku OFE

Źródło: Analizy Online

Źródło: Analizy Online