OECD: przez koronawirusa prognoza globalnego wzrostu PKB w 2020 roku w dół. UE podnosi poziom zagrożenia

OECD: przez koronawirusa prognoza globalnego wzrostu PKB w 2020 roku w dół. UE podnosi poziom zagrożenia
Fot. stock.adobe.com/cendeced
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w związku z epidemią koronawirusa obniżyła szacunki globalnego wzrostu PKB w 2020 r. do 2,4 proc. z 2,9 proc. - wynika z najnowszego raportu. Według OECD, przy negatywnym scenariuszu epidemii, państwa G20 powinny podjąć skoordynowane działania wspierające wzrost.
#OECD w związku z epidemią koronawirusa obniżyła szacunki globalnego wzrostu PKB w 2020 r. do 2,4 proc. z 2,9 proc. #PKB #gospodarka #COVID19 #koronawirus #koronawiruspolska

„Zakładając, że szczyt epidemii koronawirusa w Chinach wystąpi w pierwszym kwartale 2020 r., a epidemie w innych krajach będą miały łagodny przebieg i będą ograniczone w skutkach, globalny wzrost może się obniżyć w tym roku o około 0,5 punktu procentowego w stosunku do oczekiwanego w prognozie gospodarczej z listopada 2019 r. Przewiduje się, że roczny globalny wzrost PKB spadnie do 2,4 proc. w 2020 r. z 2,9 proc. w 2019 r., przy czym wzrost może być nawet ujemny w pierwszym kwartale 2020 r.” – napisano w raporcie.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o wpływie koronawirusa na gospodarkę >>>

„Perspektywy wzrostu PKB dla Chin zostały znacznie skorygowane – przewiduje się, że wzrost PKB spadnie w tym roku poniżej 5 proc., po czym w 2021 r. wzrośnie do ponad 6 proc., ponieważ produkcja stopniowo będzie wracać do poziomów prognozowanych przed wybuchem epidemii. Negatywny wpływ na zaufanie, rynki finansowe, sektor turystyczny i łańcuchy dostaw przyczynia się do korekty w dół perspektyw wzrostu PKB wszystkich gospodarek G20 w 2020 r., a szczególnie tych silnie powiązanych z Chinami, takich jak Japonia, Korea Płd. i Australia” – dodano.

Trudno przewidzieć rozwój epidemii koronawirusa

Analitycy OECD wskazują, że powyższe projekcje są niepewne, ponieważ trudno jest przewidzieć rozwój epidemii koronawirusa.

„Zakładając, że skutki wybuchu epidemii wirusa będą zanikać jak zakładano, wpływ dobrze ukierunkowanych działań w zakresie polityki monetarnej i gospodarczej na zaufanie i zyski w najbardziej narażonych gospodarkach może wspomóc przywrócenie globalnego wzrostu PKB do 3,2 procent w 2021 r.” – napisano w raporcie.

„Trwalsza i bardziej intensywna epidemia koronawirusa, rozprzestrzeniająca się szeroko w regionie Azji i Pacyfiku, w Europie i w Ameryce Północnej znacznie osłabiłaby perspektywy gospodarcze. W takim przypadku globalny wzrost PKB może spaść do 1,5 proc. w 2020 r., co stanowi mniejszy o połowę wzrost PKB prognozowany przed wybuchem epidemii koronawirusa” – dodano.

Czytaj także: Epidemia koronawirusa: Credit Agricole kreśli czarny scenariusz dla Polski >>>

Według analityków skutki epidemii koronawirusa na inne gospodarki, mniej zintegrowane z Chinami, mogą być stosunkowo łagodne.

„W szczególności w USA i w Kanadzie skutki epidemii mogą być łagodne, chociaż spadek zaufania, zakłócenia w łańcuchach dostaw i słabszy popyt zewnętrzny ograniczą perspektywy wzrostu dla regionu” – napisano.

„Przewiduje się, że wzrost PKB w strefie euro pozostanie średnio na poziomie około 1 proc. rocznie w latach 2020-2021, chociaż wpływ wybuchu wirusa może osłabić wyniki gospodarcze w pierwszej połowie 2020 r.” – dodano.

Wśród innych negatywnych czynników ryzyka dla perspektyw wzrostu PKB na świecie w raporcie wymieniono m.in. napięcia w światowym handlu.

Prognozy dla Wielkiej Brytanii i strefy euro

„Prognozy dla Wielkiej Brytanii i strefy euro opierają się na założeniu, że umowa handlowa między obiema stronami wejdzie w życie od początku 2021 r. Nawet, jeśli zostanie ona wdrożona płynnie, wyższe koszty eksportu usług i pozataryfowe bariery administracyjne prawdopodobnie będą miały negatywny wpływ na eksport i wzrost produkcji do 2021 r.” – oceniają analitycy OECD.

„Niepewne pozostają też perspektywy ws. negocjacji kolejnej umowy handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, która usunęłaby wszystkie pozostałe cła wprowadzone w ciągu ostatnich dwóch lat. Ponadto inne dwustronne napięcia handlowe mogą się nadal rozprzestrzeniać, zwłaszcza między Stanami Zjednoczonymi a Europą. Brak szybkiego rozwiązania obecnego zakłócenia procedur rozstrzygania sporów w ramach WTO zwiększyłoby również niepewność w zakresie globalnej polityki handlowej” – dodali.

W negatywnym scenariuszu państwa G20 muszą wspierać wzrost

OECD rekomenduje, przy założeniach ze scenariusza bazowego, by banki centralne na świecie utrzymały akomodacyjną politykę, przy czym nie zachodzi potrzeba cięcia stóp proc. w USA.

EBC i Bank Japonii mogą w obecnej sytuacji stanąć przed potrzebą wdrożenia działań niestandardowych, przy ograniczonej przestrzeni do cięcia stóp – uważa OECD.

Zdaniem organizacji, wyjątkowo niskie w ujęciu globalnym stopy procentowe i epidemia wirusa dają asumpt do bardziej aktywnego luzowania fiskalnego w rozwiniętych gospodarkach, w tym w Niemczech.

Przy materializacji negatywnych ryzyk związanych z wirusem największe światowe gospodarki będą musiały, w ocenie OECD, przedsięwziąć zsynchronizowane działania, by podtrzymać wzrost gospodarczy na świecie.

„W szczególności zestaw skoordynowanych działań fiskalnych, monetarnych i strukturalnych zawiera finansowaną długiem ekspansję fiskalną o 0,5 proc. PKB we wszystkich krajach OECD przez 3 lata, obniżki stóp procentowych w większości gospodarek oraz dodatkowe reformy zwiększające konkurencyjność” – napisano.

„Wszystkie te działania podwyższą poziom PKB o ok. 0,75 proc. w pierwszym roku dla medianowej gospodarki G20 i o 1,25 proc. w drugim roku, przy trwale wyższym poziomie produktu w długim terminie” – dodano.

Poniżej wybrane, najnowsze szacunki dynamiki PKB wg OECD (dane w proc.) w porównaniu z prognozami z listopada 2019 r.

Dane/ prognozy na:2020 |2021 
Dane/ prognozy z:III ’20Różnica względem XI ’19|III ’20Różnica względem XI ’19
Świat2,4-0,5|3,30,3
G202,7-0,4|3,50,2
Strefa Euro0,8-0,3|1,2b/z
Japonia0,2-0,4|0,7b/z
USA1,9-0,1|2,10,1
Chiny4,9-0,8 6,40,9

KE podnosi poziom ryzyka

Tymczasem Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób podniosło ocenę ryzyka dla koronawirusa w UE do wysokiego poziomu, ponieważ epidemia rozprzestrzenia się w Unii – poinformowała w poniedziałek szefowa KE Ursula von der Leyen na konferencji prasowej w Brukseli.

„ECDC (Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób) ogłosiło dziś (w poniedziałek), że poziom ryzyka wzrósł z umiarkowanego do wysokiego dla ludzi w Unii Europejskiej. Innymi słowy, wirus nadal się rozprzestrzenia” – poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej.

UE gotowa reagować, jeśli koronawirus będzie miał wpływ na gospodarkę

Unijny komisarz do spraw gospodarczych Paolo Gentiloni powiedział w poniedziałek, że UE jest gotowa do wdrożenia wszelkich możliwych środków w celu zaradzenia wpływowi epidemii koronawirusa na gospodarkę europejską.

Gentiloni oświadczył, że UE powinna być gotowa na „skoordynowaną reakcję fiskalną”. Zaznaczył, że musiałaby być ona przeprowadzona „na czas”. „Nie można jej podjąć zbyt wcześnie, nie można zbyt późno” – powiedział na konferencji prasowej w Brukseli. Nie sprecyzował jednak, o jakie działania może chodzić.

Komisarz poinformował, że jest za wcześnie, by oceniać, jaki będzie wpływ koronawirusa na unijną gospodarkę. „UE jest gotowa wykorzystać wszystkie dostępne opcje polityki, jeśli i kiedy to będzie konieczne, aby zabezpieczyć nasz wzrost przed tymi zagrożeniami” – podkreślił Gentiloni.

Powiedział jednocześnie, ze krótkoterminowy wpływ koronawirusa na gospodarkę chińską będzie prawdopodobnie znaczący.

W Unii Europejskiej stwierdzono obecnie 2,1 tys. przypadków koronawirusa w 18 państwach członkowskich, a zmarło 38 osób.

Źródło: PAP BIZNES