Odpisy i rezerwy Idea Banku obciążą wynik grupy Getin Holding za II kwartał 2018 r.

Odpisy i rezerwy Idea Banku obciążą wynik grupy Getin Holding za II kwartał 2018 r.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Odpisy i rezerwy dokonane przez Idea Bank obciążą skonsolidowany wynik finansowy Grupy Getin Holding za II kwartał 2018 kwotą 174 mln zł, w tym skonsolidowany wynik finansowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej kwotą 95 mln zł. Dodatkowo, bank utworzył odpis aktualizujący na utratę wartości spółki zależnej TaxCare, który obciąży skonsolidowany wynik Getin Holding kwotą 144 mln zł oraz wynik finansowy, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej kwotą 78 mln zł.

Odpisy i rezerwy dokonane przez #IdeaBank obciążą skonsolidowany wynik finansowy Grupy #GetinHolding za II kwartał 2018 kwotą 174 mln zł

„Bank (…) poinformował, że według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku jego skonsolidowany i jednostkowy wynik zostanie obciążony następującymi pozycjami:

1) odpisem z tytułu utraty wartości należności od funduszu EasyDebt Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, którego właścicielem certyfikatów inwestycyjnych jest GetBack S.A., w wysokości około 46 mln zł,

2) rezerwą na potencjalne roszczenia klientów wynikające z udziału emitenta w procesie oferowania obligacji GetBack S.A. w wysokości około 14 mln zł,

3) rezerwą związaną ze zwrotem prowizji od produktów inwestycyjnych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w wysokości około 42 mln zł,

4) rezerwą związaną ze zwrotem prowizji od produktów ubezpieczeniowych powiązanych z umowami kredytu w wysokości około 72 mln zł.

Emitent informuje, że powyższe rezerwy i odpis dotyczące skonsolidowanego i jednostkowego wyniku banku obciążą skonsolidowany wynik finansowy Grupy Getin Holding za II kwartał 2018 kwotą 174 mln zł, w tym skonsolidowany wynik finansowy Grupy Getin Holding przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej kwotą 95 mln zł” – czytamy w komunikacie.

Korekty obciążające kapitały własne Idea Banku

Idea Bank poinformował także o o konieczności dokonania korekt obciążających kapitały własne banku na poziomie skonsolidowanym i jednostkowym na dzień 31 grudnia 2017 roku szacowanych na kwotę odpowiednio ok. 145 mln zł na poziomie skonsolidowanym oraz ok. 164 mln zł na poziomie jednostkowym, w tym:

1) korekty rozliczeń przychodów i kosztów dotyczących produktów ubezpieczeniowych w wysokości około 94 mln zł na poziomie skonsolidowanym oraz w wysokości około 113 mln zł na poziomie jednostkowym,

2) korekty rozliczeń przychodów i kosztów dotyczących produktów ubezpieczeniowych, w przypadku których zidentyfikowano opóźnienia w rejestracji wypowiedzenia umów w wysokości około 51 mln zł na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym.

„Emitent informuje, że powyższe korekty skonsolidowanych kapitałów własnych banku na dzień 31 grudnia 2017 roku obciążą skonsolidowane kapitały własne Grupy Getin Holding na dzień 31 grudnia 2017 kwotą 145 mln zł, w tym skonsolidowane kapitały własne Grupy Getin Holding przypadające na akcjonariuszy jednostki dominującej kwotą 79 mln zł” – czytamy dalej.

Bank poinformował także o zaistnieniu przesłanki utraty wartości inwestycji w jednostkę zależną Tax Care S.A., w wyniku czego przeprowadzono test na utratę wartości firmy, który wykazał odpis aktualizujący w kwocie około 144 mln zł, powyższa kwota będzie miała wpływ na skonsolidowany wynik finansowy grupy kapitałowej banku za II kw.

„Emitent informuje, że powyższy odpis dotyczący skonsolidowanego wyniku banku obciąży skonsolidowany wynik finansowy grupy Getin Holding za II kwartał 2018 kwotą 144 mln zł, w tym skonsolidowany wynik finansowy Grupy Getin Holding przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej kwotą 78 mln zł” – podano także.

Emitent zastrzega, że wszystkie kwoty są wartościami brutto, a powyższe dane finansowe będą jeszcze przedmiotem weryfikacji przez biegłego rewidenta i mogą ulec zmianie, podsumowano.

Getin Holding posiada 54,43% akcji oraz 55,04% głosów na walnym zgromadzeniu Idea Banku.

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

Źródło: ISBnews