Odgłosy: Zły rok dla amerykańskich MŚP i ich banków

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

2009 rok będzie złym rokiem dla klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Kolejne lata będą złe dla tych banków, które zerwą kontakty z małym biznesem albo poprzez zaprzestanie wspierania jego potrzeb finansowych, albo też zbyt natarczywe windowanie opłat i prowizji.

SME Newsletter, Tuesday, January 13, 2009

W styczniu prawie 90 proc. banków informowało o wzroście kosztu kredytu dla małego biznesu. Wiele innych przykładów pogarszania się zainteresowania tym sektorem pochodzi od samych właścicieli MŚP, coraz bardziej podenerwowanych małym lub wręcz żadnym wsparciem ze strony banków. Tak czy owak wycofywanie się z segmentu małego biznesu nie jest uzasadnione ani z punktu widzenia ryzyka, ani perspektyw gospodarczych. Tak naprawdę banki winny się bardziej koncentrować właśnie na tym segmencie. Mimo to widzimy, że wiele z nich zachowuje się akurat odwrotnie.

Przynajmniej trzy czynniki są przyczyną wyraźnego grzechu zaniechania segmentu małych:

  • Brak zrozumienia komponentów portfela małego biznesu wśród kadry kierowniczej banków

Oczywiście istnieją pewne problemy w portfelach kredytów dla MŚP. Zarówno Bank of America jak i American Express publicznie poinformowały o pogorszeniu się jakości swoich portfeli wierzytelności z kart kredytowych. Wśród klientów tych instytucji zdarza się coraz więcej opóźnień w obsłudze kredytów, występuje też coraz więcej strat w niektórych sektorach, w tym w budownictwie czy transporcie. Niemniej jednak, wiele innych sektorów i ogromna większość dłużników nadal ma się dobrze; liczba przypadków opóźnień czy strat wydaje się być pod kontrolą i nic nie wskazuje, by zbliżała się ona do poziomu pogorszenia się jakości obserwowanego w innych sektorach biznesowych, takich jak kredyty hipoteczne i wielkie kredyty na zakup nieruchomości komercyjnych.

Chociaż większość banków prezentuje obecnie mentalność strusia, to jednak najlepsze analizują swoje portfele w celu wykrycia ich słabych ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI