Odgłosy: Powtórka z historii

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

solarz.jan.01.100xPo raz drugi w historii RP sięgamy do wypróbowanych już sposobów przywracania zaufania między rządzącymi i rządzonymi. Są one związane z wpływaniem na poziom kursu złotego wobec walut światowych.

Jan K. Solarz

Na początku transformacji ustrojowej powołano jednomiliardowy dolarowy Międzynarodowy Fundusz Stabilizacji Złotego. Były to darowizny i linie kredytowe dojrzałych gospodarek rynkowych gotowych do wspierania operacji stabilizacji gospodarki po przestawieniu jej na rynkowe zasady funkcjonowania. Te środki nie były wykorzystane i stały się punktem wyjścia do powstania Międzynarodowego Funduszu Prywatyzacji Banków w Polsce.

Obecnie Międzynarodowy Fundusz Walutowy udostępnił linię kredytową stanowiącą tysiąckrotność naszej składki do tej organizacji, ponad 20 mld dolarów. Jej zadaniem jest osłona operacji wprowadzania złotego do ERM II.

Uznanie, że kurs waluty krajowej jest najlepszym środkiem do komunikowania się ze społeczeństwem w sprawie kondycji naszej gospodarki trzeba uznać za trafne. Wszyscy są w stanie ocenić po wysokości kursu złotego, czy sprawy zmierzają w gospodarce we właściwym kierunku.

Niezaprzeczalnym osiągnięciem ostatniego dwudziestolecia jest zlikwidowanie dwuwalutowości w Polsce i szczególnej pozycji dolara w finansach gospodarstw domowych. Obrona tego dorobku gospodarki rynkowej jest kluczową sprawą dla zachowania wiary w lepszą naszą przyszłość.

Żaden parametr makroekonomicznej sytuacji kraju nie ma takiej nośności społecznej, jak kurs waluty krajowej. Ujemna realna stopa procentowa, zmora początków transformacji ustrojowej, nie stanowi dostatecznie czytelnego sygnału wczesnego ostrzeżenia, że równowaga makroekonomiczna znajduje się w ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI