Odgłosy: Jest za co chwalić Brytyjczyków

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Szeroko zakrojony pakiet interwencji finansowych przygotowany przez rząd i bank centralny Wielkiej Brytanii obejmuje wiele specyficznych inicjatyw w założeniu mających ułatwić zwiększenie udzielania kredytów.

Na podstawie: www.europeansecuritisation.com i www.hm-treasury.gov.uk/press_05_09.htm

Chodzi o system gwarantowania kredytów, ustanowienie systemu gwarantowania dla ABS-ów o ocenie AAA, zwiększenie terminów zapadalności operacji dyskontowych Banku of England, nowy program Bank of England odnoszący się do nabywania aktywów wysokiej jakości, system ochrony kapitałów i aktywów dla banków oraz wyjaśnienie brytyjskiego podejścia regulacyjnego wobec wymogów kapitałowych.

System gwarantowania sekurytyzacji

Nowy system nabywania aktywów przez Bank of England do wysokości 50 mld funtów bezsprzecznie pomoże w monetyzacji szerokiego zakresu aktywów finansowych o wysokiej jakości, zaś system ochrony aktywów, który daje ochronę kredytową instytucjom uczestniczącym (dla pewnych aktywów przekraczających określoną wartość pozycji na pierwszą stratę), pomoże zmniejszyć obawy co do możliwych ekspozycji na wyjątkowe przyszłe straty kredytowe w niektórych portfelach. Należy pogratulować Brytyjczykom ich roli przywódczej w wykorzystywaniu sekurytyzacji jako znaczącej części ogólnych rozwiązań w celu przywrócenia finansowania europejskiego biznesu i konsumentów.

System gwarantowania sekurytyzacji znacznie zwiększy zdolność kredytodawców do wstępu na rynek inwestorów w sekurytyzację, co obecnie wciąż jeszcze jest niemożliwe. Poszerzenie uznawanych aktywów w celu włączenia niektórych kredytów hipotecznych, długu korporacyjnego i konsumenckiego da impuls do rozwoju całej gospodarki brytyjskiej.

Zaproponowane i wdrażane działania mają znieść istniejące nadal bariery dla kredytowania dzięki:

 • przedłużeniu trwania kanału dla uzyskiwania nowej płynności na podstawie rządowego systemu gwarantowania kredytów (Government’s Credit Guarantee Scheme, CGS), mającego na celu zmniejszenia ryzyka w zakresie kredytowania międzybankowego;
 • ustanowieniu nowego instrumentu dostarczania płynności pod zabezpieczenie ABS-ami (asset backed securities, papiery dłużne oparte na aktywach);
 • zwiększeniu daty zapadalności dla operacji dyskontowych w Bank of England (BoE), dostarczających płynności sektorowi bankowemu poprzez umożliwianie bankom wymiany mniej płynnych aktywów;
 • ustanowieniu nowego systemu w Bank of England nabywającego aktywa wysokiej jakości;
 • zaoferowaniu systemu ochrony kapitału i aktywów dla banków wraz z propozycją koordynowania go na skalę międzynarodową;
 • wyjaśnieniu podejścia regulacyjnego do wymogów kapitałowych przez ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI