Odczyt – „Barometru EFL”- wskazuje na poprawę nastrojów MŚP w II kwartale roku

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

finanse.zestawienie.01.400xNajnowszy pomiar "Barometru EFL"1 - indeksu sytuacji ekonomicznej w MŚP wskazuje, że nastroje przedsiębiorców  z sektora MŚP są coraz lepsze. "Barometr EFL" na II kwartał roku wyniósł  59,7 pkt., co oznacza, że kondycja finansowa większości przedsiębiorstw MŚP jest na poziomie wyższym o 9,7 pkt. od progu OR2. Wśród badanych branż najwyższy odczyt na II kwartał osiągnął sektor producentów (60,9 pkt. wobec 59,3 pkt. w I kw.). Wszystkie pozostałe sektory, takie  jak budownictwo i HoReCa, również odnotowały znaczące wzrosty.

Optymizm zawitał do MŚP

Na II kwartał br. wartość „Barometru EFL” wyniosła 59,7 pkt., co oznacza, że kondycja finansowa większości MŚP jest o blisko 10 pkt. wyższa od progu OR (wskazującego na ograniczony rozwój i dużą niepewność przedsiębiorców). Jednocześnie w porównaniu z odczytem z I kwartału indeks wzrósł o blisko 5 punktów. Oznacza to wyższy potencjał do działań prorozwojowych w obecnym kwartale. Szczególnie duża zmiana nastąpiła w postawach małych i średnich firm, które w obecnym odczycie uzyskały 65,5 pkt. (56,5 pkt. w I kw.). Istotny wpływ na otrzymaną wartość „Barometru EFL” miał zasadniczo lepszy wynik dla zakładanego poziomu sprzedaży oraz nieco lepszy, niż kwartał temu, subindeks inwestycji w środki trwałe, wyliczany dla podmiotów wykazujących  zamiary inwestycyjne. Subindeks dla zakładanej sprzedaży wyniósł 18,8 pkt. (wzrost 3,6 pkt. kw/kw) natomiast subindeks inwestycji w środki trwałe uzyskał poziom 18,5 pkt.
150910.efl.wykres.01.600

Barometr EFL – Mikro, małe i średnie (ogółem)

Odczyt „Barometru  EFL” stanowi doskonałe źródło cennych informacji na temat tego, co dzieje się w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Poprawa nastrojów MŚP, którą potwierdza odczyt z drugiego kwartału to dobra informacja dla branży leasingowej, która finansuje inwestycje MŚP. Oznacza to bowiem, że przedsiębiorcy będą inwestowali w rozwój biznesu  i sięgali po sprawdzone instrumenty finansowe –  leasing i pożyczkę. W I kwartale 2015 roku raportujące do Związku Polskiego Leasingu  firmy sfinansowały, łącznie (leasingiem i pożyczką) inwestycje polskich przedsiębiorców (środki trwałe i nieruchomości) na kwotę ponad 10,5 mld złotych. Dzięki inwestycjom polskich przedsiębiorców w całym 2015 roku powinniśmy jako branża wypracować dynamikę na poziomie ponad 11,2 proc. Przyczyni się do tego uruchomienie funduszy z nowej perspektywy unijnej na lata 2014 – 2020. W drugiej  połowie 2015 roku spodziewane jest ożywienie na rynku maszyn i urządzeń budowlanych. Wszystko więc wskazuje, że polska gospodarka podąża we właściwym kierunku, dzięki czemu biznes będzie mógł się stabilnie rozwijać, a przedsiębiorcy będą planować nowe inwestycje. – mówi prezes EFL, Radosław Kuczyński.

Wyniki w podziale na branże

Wśród badanych branż również w tym kwartale najwyższy odczyt ma subindeks dla producentów (60,9 pkt. wobec 59,3 pkt. kwartał wcześniej). Wpływ na jego wyższą wartość mają przede wszystkim prognozowane przez większość firm wyższe, niż jeszcze trzy miesiące temu, poziomy sprzedaży oraz wyższa skłonność do inwestycji w środki trwałe (zwłaszcza w grupie firm zatrudniających od 10 do 249 osób). Prognozy firm budowlanych, dla których odczyt subindeksu wyniósł obecnie 54,3 pkt. są w zasadzie symbolicznie lepsze, w porównaniu z początkiem roku. Znacznie lepiej na tle pozostałych branż wyglądają prognozy firm reprezentujących transport i łączność (wzrost subindeksu do 57,5 pkt. z 48,9 pkt.). W tych firmach badani spodziewają się przede wszystkim polepszenia sprzedaży (i tu zanotowano znaczną poprawę, bo aż do 25,1 pkt. podczas, gdy poprzedni odczyt był na poziomie 17,3 pkt.).

Handel prognozuje dobry kwartał

Intensywniej będą się rozwijać w drugim kwartale głównie firmy handlowe (w ich przypadku subindeks wzrósł do 65,1 pkt.). Zajmujący się handlem liczą w szczególności na większą sprzedaż (wzrost do 31 pkt. z 21,5 pkt. w poprzednim odczycie) i wyrażają większą skłonność inwestycyjną w środki trwałe ( 25,5 pkt. wobec 18,6 pkt. w I kw. ). Przedsiębiorcy reprezentujący branżę HoReCa prognozują przede wszystkim większy poziom inwestycji w środki trwałe, natomiast poziom sprzedaży, jak zakładają, nie zmieni się istotnie w porównaniu do poprzednich trzech miesięcy. Przedsiębiorcy świadczący usługi również spodziewają się poprawy – głównie w obszarze lepszej sprzedaży, zwiększonych inwestycji w środki trwałe i jednocześnie – zakładają lepszą płynność. W ich przypadku jednak zmiana subindeksu i wzrost do 61,3 pkt. są relatywnie  słabe, podobnie jak w przypadku branży HoReCa (na poziomie +4 pkt.).

Produkty wspierające działalność firm MŚP

Kredyt bankowy, leasing, ubezpieczenie majątku oraz w mniejszym stopniu, faktoring to kluczowe i najczęściej stosowane produkty wspierające zarówno bieżącą działalność firm MŚP, jak też wykorzystywane najczęściej podczas realizacji planów inwestycyjnych w drugim kwartale br. Po leasing statystycznie istotnie częściej sięgają firmy budowlane, handlowe, produkcyjne i transportowe, niż branża HoReCa oraz usługodawcy. Z kredytów bankowych również istotnie częściej korzystają producenci, firmy budowlane oraz handlowe, niż HoReCa i firmy usługowe. Do stosowania własnych środków pieniężnych przyzwyczajeni są najbardziej usługodawcy, w czym różnią się przede wszystkim od producentów oraz firm handlowych (na podstawie analiz cross tabs).

Barometru EFL na 2. kwartał 2015 – pobierz
Barometru EFL na 2. kwartał 2015, ujęcie branżowe – pobierz
Barometru EFL na 2. kwartał 2015, produkty wspierające działalność MŚP – pobierz
Barometru EFL na 2. kwartał 2015, prognoza dla firm – pobierz

Źródło: Europejski Fundusz Leasingowy SA

(1) „Barometr EFL” to syntetyczny wskaźnik informujący o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Prognozowana na dany kwartał kondycja finansowa firm MŚP daje punkt odniesienia do wnioskowania o zakładanym kierunku zmian, które sprzyjają wzrostowi lub działają hamująco na rozwój firm. Przy  interpretacji wartości wskaźnika należy pamiętać, że czym słabsza koniunktura gospodarcza, tym więcej firm przestaje myśleć o wzroście, a więcej o przetrwaniu, Dodatkowo nie wszystkie firmy z sektora MŚP mają cele prorozwojowe.

Badanie przygotowywane jest przez Instytut Keralla Research na zlecenie EFL, a jego wyniki będą publikowane co kwartał. Aktualna edycja badania odbyła się w dniach 01-10.04.2015.r. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa sześciuset firm.

(2) Próg OR wskazuje poziom ograniczenia rozwój i niepewność przedsiębiorców.