Od Wydawcy

Od Wydawcy
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Szanowni Państwo, ostatnie tygodnie przyniosły więcej pytań niż odpowiedzi odnośnie rozwoju i przyszłości Polski, Europy oraz świata, a tematyka niezbędnych zmian gospodarczych coraz silniej uzależniona jest od problemów epidemiologicznych. Wydaje się, że powiązania te z czasem nie tylko nie tracą, ale wręcz zyskują na aktualności. W kraju ponad 30% wszystkich przypadków zachorowań przypadło na pierwsze dwa tygodnie października. Od […]

Szanowni Państwo,

ostatnie tygodnie przyniosły więcej pytań niż odpowiedzi odnośnie rozwoju i przyszłości Polski, Europy oraz świata, a tematyka niezbędnych zmian gospodarczych coraz silniej uzależniona jest od problemów epidemiologicznych. Wydaje się, że powiązania te z czasem nie tylko nie tracą, ale wręcz zyskują na aktualności. W kraju ponad 30% wszystkich przypadków zachorowań przypadło na pierwsze dwa tygodnie października. Od początku marca trwa w kraju dyskusja nie tylko o naszym bezpieczeństwie epidemicznym i odporności służby zdrowia, ale również o stabilności gospodarki oraz możliwości jej dostosowania do nowych realiów.

Dyskusja ta od blisko pół roku prowadzona jest również na łamach „Miesięcznika Finansowego BANK”. W najnowszym wydaniu prezentujemy, między innymi, raport poświęcony perspektywom rozwoju polskiej gospodarki do 2021 r. Przygotowywano go w ostatnich miesiącach, zawiera zatem diagnozę stanu obecnego poszczególnych gospodarek europejskich, w tym ich potencjału rozwojowego w perspektywie najbliższych kwartałów. Materiał uzupełniają badania dotyczące wpływu pandemii na portfele Polaków, zrealizowane zarówno w reprezentatywnej grupie opinii publicznej, jak i w środowisku bankowym. Raport podsumowuje najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne, prezentuje także prognozy gospodarcze przygotowane przez międzynarodowe instytucje finansowe. Omawiane wydanie raportu jest swoistą okazją do analizy krajowej koniunktury w trudnym okresie pandemii oraz prezentacji prognoz na najbliższe kilkanaście miesięcy, do końca roku 2021.

Wśród rozmówców publikowanych w październikowym numerze znalazł się prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz. Przedstawia on działania podejmowane przez sektor bankowy i przyczyniające się do rozwoju zielonej energii. Ich celem jest przyśpieszenie zmian energetycznych – tak w kontekście odpowiedzialności społecznej, jak i twardego rachunku ekonomicznego. Prezes Brunon Bartkiewicz wskazuje również na kierunki transformacji gospodarki, proces rozwoju płatności bezgotówkowych, mówi o możliwościach wspierania nowych technologii, a także kondycji i perspektywach rozwojowych sektora. W tym ostatnim kontekście warto wskazać na problemy przytaczane również przez wielu bankowców, w tym obciążenia z tytułu kosztów regulacyjnych rosnące wraz z wielkością aktywów oraz funkcjonowanie w otoczeniu blisko zerowych stóp procentowych. Wszystko to wprost prowadzi do sytuacji, kiedy to grupa banków już ma, lub za chwilę będzie mieć, problem z uzyskiwaniem odpowiedniego zwrotu na kapitałach – i to pomimo pewnych redukcji wymogów, które wprowadzono w trakcie pandemii.

O ekonomii w okresie pandemii mówi w rozmowie z przedstawicielami miesięcznika była prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz. Przypomina, że ekonomia to nauka eksperymentalna przypominająca nieco medycynę, wszystkie bowiem teorie ekonomiczne są dopasowane tylko do określonych sytuacji i tylko częściowo sprawdzają się w praktyce. Mówi o tych dobrych, ale także szkodliwych receptach na kryzys, wspomina też działania banków centralnych w ostatnich miesiącach, w tym o kredytowaniu gospodarki i okresach zwrotnych w zadłużaniu się krajów.

W serii wywiadów poświęconych gospodarce umieściliśmy rozmowę z rektorem Politechniki Śląskiej oraz przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – prof. ­Arkadiuszem Mężykiem. Mówi on o możliwościach funkcjonowania uczelni w okresie pandemii, roli biznesu we wspieraniu nauki, kształceniu studentów oraz potrzebach edukacyjnych gospodarki 4.0. Ale także o zwalczaniu gospodarczych skutków epidemii, rosnącym znaczeniu platform informatycznych w zarządzaniu jednostkami szkolnictwa wyższego oraz o wdrażaniu elementów Smart University.

W najnowszym wydaniu miesięcznika znalazł się również raport specjalny dotyczący rynku bancassurance, poruszamy problematykę credit crunch i produktów finansowych dla najmłodszych. Przedstawiamy perspektywy rozwoju bankowości spółdzielczej oraz Artificial Intelligence w finansach.

Życzę miłej lektury
Paweł Minkina
redaktor wydania

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK