Oczekiwania millenialsów

Oczekiwania millenialsów
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jak wynika z badania nt. mobilności wśród osób z pokolenia "Y" zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Volkswagen Financial Services, mobilność zyskuje nowy wymiar - zarówno znaczeniowy, jak i docelową rolę. Na pierwszym miejscu znajduje się mobilność technologiczna i informacyjna. W dalszej kolejności młodzi ludzie kojarzą mobilność tradycyjnie jako możliwość swobodnego przemieszczania się i posiadanie samochodu. Zdecydowanie bycie mobilnym postrzegane jest jako wartość nie tylko pozytywna, ale też wysoce pożądana. Aż 90% millenialsów deklaruje chęć bycia mobilnym.

Znaczenie

Współcześnie mobilność rozumiana jest przede wszystkim przez pryzmat nowoczesnych technologii. Najwięcej respondentów badania stwierdziło, że przez swoją mobilność rozumie posiadanie smartfona (29%), dostępności, łączności i kontaktu z otaczającym światem (25%) oraz konkretnie łącza internetowego (22%). Zaskakująco dopiero później pojawia się swoboda ruchu (22%) oraz posiadanie samochodu (19%). Z kolei odpowiednio 87% i 84% respondentów stwierdziło, że nowoczesne technologie i motoryzacja są powiązane bezpośrednio z tematem badania. Podróżowanie także nieustannie jest aspektem związanym z mobilnością, co potwierdza 84% respondentów.  Zauważalne jest również skojarzenie pracy z mobilnością, na co wskazuje 75% udzielających odpowiedzi. To, że bezpośrednią definicją mobilności jest elastyczność, także w znaczeniu pracowniczym wskazuje 12%.

Światopogląd

Kształtowanie pojęcia mobilności wskazuje nie tylko na sposób postrzegania świata przez pokolenie „Y”, ale również na ich oczekiwania względem rynku usług i pracy, której poszukują. Biorąc pod uwagę, że 90% badanych chce być mobilnymi, a 80% pozytywnie postrzega omawiane zjawisko jest to aspekt nie do zlekceważenia. Stoimy właśnie przed rewolucją społeczną, gdyż zdecydowana większość pokolenia wkraczająca w dorosłe życie uważa, że z entuzjazmem przyjmie wszelkie zmiany. Lubią oni zmieniać swoje otoczenie, a jednocześnie twierdzą, że pokolenie to ma wyraźnie inne potrzeby, niż pokolenie ich rodziców. Większość uważa, że na współczesnym rynku nie ma jeszcze dostępu do w pełni satysfakcjonujących środków przekazu lub rozwiązań do nich skierowanych.

Korzystanie z nowoczesnych technologii

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby wykorzystać oczekiwania millenialsów mają do zagospodarowania ogromny rynek. Ponad 80% badanych zadeklarowało, że posiada smartfona lub laptopa z dostępem do mobilnego Internetu. Z kolei, co drugi może pochwalić się posiadaniem tabletu. Generalnie tylko, co setna badana osoba nie ma dostępu do żadnego z tego typu urządzeń. Blisko 40%  respondentów przyznało, że wysyła przynajmniej 11 wiadomości dziennie. Pokazuje nam to skalę komunikacji pokolenia przy użyciu technologii oraz jej wagę w codziennym życiu. Wyniki uświadamiają ogrom potencjału do wykorzystania.

Media internetowe

Istotnym elementem, oprócz samego posiadania jest sposób wykorzystywania urządzeń mobilnych. Niewątpliwy prym wiedzie tu aktywność na portalach społecznościowych. Tylko co dziewiąta osoba nie ma konta na żadnym z nich. Oczywiście niepodzielnie króluje w tej materii Facebook, na którym konto posiada prawie każda osoba korzystająca z mediów społecznościowych (85%). Portal Zuckerburga stanowi również istotne źródło informacji aż dla 61% respondentów. W tej kwestii jednak nadal pierwsze miejsce zajmują strony www.

Wśród pokolenia różnice w podejściu do mobilności w pewnym stopniu mają związek z płcią. Kobiety częściej korzystają z portali, podczas gdy mężczyźni mają większą tendencje niż kobiety do korzystania ze stron internetowych, jako źródła informacji. Tak czy inaczej, z pewnością możemy stwierdzić, że Internet, który zapewnia najłatwiejszy dostęp do informacji, w tej sprawie pozostawia w tyle zarówno telewizję, radio, jak i prasę. Jest to związane z tym, że obecnie reklamy w mediach społecznościowych według badań są najatrakcyjniejszymi dla przedstawicieli młodego pokolenia zostawiając reklamy telewizyjne na 2 miejscu. Niemniej na 3 miejscu, z niewiele gorszym wynikiem, uplasowały się reklamy emitowane w serwisach takich jak np. youtube.

Pomimo powyżej opisanych trendów Facebook, nie sprawdza się jeszcze, jako platforma do robienia zakupów. Tylko 28% respondentów zdaje sobie w ogóle sprawę z istnienia takiej możliwości, a 41 %  uważa to za atrakcyjne. Według 39% wszystkie sklepy powinny uruchomić sprzedaż przez swoje fanpage na Facebook’u. Generalnie rzecz biorąc media społecznościowe i strony www już teraz stanowią istotny element kształtowania światopoglądu pokolenia „Y”, a mimo to prawie 40% z nich uważa, że w sieci brakuje skierowanych do nich portali.

Podróże

O mobilności millenialsów na pewno dużo mówi to, że 96% z nich podróżuje w obrębie Polski, a 64% robi to przynajmniej 2 razy w roku. Ponad 2/3 wybiera się również poza granice kraju. Zdecydowanie zauważalna jest w aspekcie wyboru celu podróży przewaga krajów europejskich. Związane jest to z europejską integracją i znoszeniem kolejnych barier komunikacyjnych. 61% millenialsów posiada w gronie znajomych osoby innych narodowości. Większość z nich także ma za sobą, choć jedną przeprowadzkę oraz jest gotowa w razie potrzeby odbyć kolejną, nie wiążąc swojego życia z jednym miejscem. Ponad 40% byłoby gotowych do wyprowadzenia się w inny region Polski, a 1/3 jest gotowa do zmiany kraju. Mówi to dużo o globalnym podejściu młodych ludzi.

Praca

Z kolei mobilność w związku z pracą wyraża się u 66% badanych, którzy gotowi są podjąć pracę w innej branży niż obecnie, co znacząco wpływa na elastyczność rynku pracy młodych ludzi. 2/3 z respondentów preferuje bardziej mobilną pracę z domu, niż pracę biurową w określonym miejscu. Nasuwają się z tego wnioski o możliwym kierunku kształtowania się w najbliższym czasie stosunków pomiędzy korporacjami a pracownikami.

To właśnie oni w ogromnym stopniu wpływają na współczesny obraz świata, kierunki jego rozwoju, a także rynek produktów i usług, dlatego warto ich obserwować i podążać za kreowanymi przez nich trendami i potrzebami.

Volkswagen Financial Services