Obniżka PIT i podwyższenie kosztów uzyskania przychodu będzie kosztować 9,69 mld zł rocznie

Obniżka PIT i podwyższenie kosztów uzyskania przychodu będzie kosztować 9,69 mld zł rocznie
PIT Fot. stock.adobe.com/Pio Si
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) do 17% z 18% oraz podwyższenia kosztów uzyskania przychodu (KUP) spowoduje obniżenie dochodów sektora finansów publicznych o 2,7 mld zł w tym roku i po 9,69 mld zł rocznie w każdym pełnym roku obowiązywania tych przepisów, wynika z oceny skutków regulacji (OSR), dołączonych do projektu nowelizacji przyjętej przez rząd.

Obniżenie stawki #PIT do 17% z 18% oraz podwyższenia #KUP spowoduje obniżenie dochodów sektora finansów publicznych o 2,7 mld zł w tym roku #podatki

Nowelizacja przewiduje zmniejszenie obciążeń fiskalnych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych poprzez:

1) obniżenie kosztów pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników;

2) obniżenie stawki podatku PIT z 18% do 17%, podano w OSR.

Sprawiedliwe obniżenie obciążeń podatkowych

„Celem tych zmian jest sprawiedliwe obniżenie obciążeń podatkowych dla wszystkich podatników na skali podatkowej oraz pozostawienie do dyspozycji podatników większej ilości środków pieniężnych. Beneficjentami tych zmian będzie około 25 mln podatników. Reforma stanowi kolejny krok w kierunku zmniejszenia klina podatkowego (różnicy między tym, co pracownik dostaje 'na rękę’ a kwotą, którą na jego zatrudnienie wydaje firma) oraz uczynienia go bardziej sprawiedliwym” – czytamy w dokumencie.

Klin podatkowy w Polsce w 2017 r. wynosił 36% kosztów pracy

Klin podatkowy w Polsce, zgodnie z opracowaniem OECD, w 2017 r. wynosił 36% kosztów pracy i kształtował się na poziomie średniej w OECD. Rozpiętość klina w poszczególnych krajach jest jednak ogromna – od 7 proc. w Chile czy 18% w Nowej Zelandii, aż do 50% w Niemczech i 54% w Belgii. Jest to klin liczony dla samotnej osoby zarabiającej przeciętne wynagrodzenie, podkreślono.

Czytaj także: Obniżenie PIT do 17 proc. BCC: skromne korzyści podatników, duże koszty dla budżetu i samorządów >>>

Projekt ustawy przewiduje ponad dwukrotny wzrost wysokości zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów. Obecnie podstawowe pracownicze koszty uzyskania przychodów (KUP) wynoszą miesięcznie 111,25 zł, a rocznie nie więcej niż 1 335 zł. Dla osób dojeżdżających KUP są nieznacznie wyższe i wynoszą 139,06 zł miesięcznie i 1668,72 zł rocznie. Dla wieloetatowców roczne KUP nie mogą przekroczyć 2 002,05 zł, a dla dojeżdżających wieloetatowców roczne koszty nie mogą być wyższe niż 2 502,56 zł. Koszty w tej wysokości obowiązują od 2008 r.

„W stosunku do obecnie obwiązujących przepisów ustawy PIT projekt przewiduje obniżenie najniższej stawki podatku, o której mowa w skali podatkowej, z 18% na 17%, przy jednoczesnym pozostawieniu stawki 32% dla dochodów ponad 85 528 zł” – czytamy też w OSR.

Obniżenie stawki dotyczyć będzie ogółu podatników

„Obniżenie stawki dotyczyć będzie ogółu podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej (w tym emerytów i rencistów, a także przedsiębiorców, którzy w odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali podatku liniowego czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych)” – czytamy dalej.

Czytaj także: Obniżenie PIT i większe koszty uzyskania przychodów. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy >>>

Obniżona stawka podatku (17%) będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 października 2019 r., podsumowano.

W 2018 r. wpływy z PIT wzrosły o prawie 14% r/r i wyniosły 110,8 mld zł.

Źródło: ISBnews