O celach biznesowych banku i podejściu do rynku kredytów mieszkaniowych o stałym oprocentowaniu

O celach biznesowych banku i podejściu do rynku kredytów mieszkaniowych o stałym oprocentowaniu
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rafał Kozłowski - Prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego: Jeżeli chodzi o PKO Bank Hipoteczny to funkcjonujemy od 2015 roku. W tym czasie zbudowaliśmy portfel aktywów o wartości blisko 9 mld zł i wyemitowaliśmy listy zastawne wartości 3,3 mld zł. W planach mamy podwojenie, potrojenie tych wartości w najbliższym czasie, tak, aby lwia część kredytów hipotecznych grypy PKO Banku Polskiego znajdowała się w banku hipotecznym i aby ich finansowanie było oparte o listy zastawne.

Kredyt o stałym oprocentowaniu daje klientowi możliwość przewidywalnych rat, czyli przewidywalnego obciążenia budżetu. Kredyt o zmiennym oprocentowaniu podąża wraz za oprocentowaniem rynkowym – gdy stopy procentowe rosną taki kredyt staje się droższy, gdy maleją, staje się tańszy. Stałe oprocentowanie ma tę zaletę, że jest przewidywalne, a kredyt o stopie zmiennej jest mniej przewidywalny i podąża w ślad za trendami rynkowymi – można powiedzieć podobnymi do tych, za którymi podąża wynagrodzenie klienta.

Jeżeli chodzi o kredyty o wydłużonym okresie stałego oprocentowania to w Polsce jest ich bardzo niewiele. Szacujemy, że 99 procent rynku to są kredyty o zmiennym oprocentowaniu zatem trudno mówić jak działają kredyty o stałym oprocentowaniu.

Kluczowym elementem jest przewidywalność raty przez klienta. Z tego będzie wynikało mniejsze ryzyko kredytowe dla banku i to jest kluczowy element oferty kredytów o wydłużonym okresie stałego oprocentowania.

aleBank.pl