NUK w banku spółdzielczym: Kwestionariusz BION

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2009.04.foto.26.a.100xKomisja Nadzoru Finansowego skierowała do banków spółdzielczych testowy kwestionariusz BION dotyczący procesu "Badania i oceny nadzorczej". Dokument ten powinien pomóc bankom w określeniu priorytetów i standardów bezpiecznego funkcjonowania.

Wiesław Żółtkowski

Testowy charakter narzędzia badawczego oznacza, że może być doskonalone. Jest więc okazja, aby bankowcy i eksperci wypowiedzieli się na temat jego lepszego dostosowania do specyfiki banków spółdzielczych. Jeśli to się nie stanie, to KNF słusznie będzie uważał, że nie trzeba wprowadzać zmian. Autorzy kwestionariusza prawdopodobnie zakładają jednak, iż właściwa dla NUK zasada proporcjonalności zostanie wdrożona do praktyki przez banki spółdzielcze.

Od definicji do pomiaru

Porównując kwestionariusz skierowany do banków komercyjnych (250 pytań) i banków spółdzielczych (235 pytań), można zauważyć, że podejście metodologiczne jest podobne. Z jednej strony ma to sens, ponieważ pozwala lepiej porównać kondycję wszystkich banków, z drugiej jednak stawia spółdzielców w dużo gorszej sytuacji. Pytania są formułowane według logiki działania i sposobu zorganizowania banku komercyjnego. W strukturze organizacyjnej dużego banku łatwiej znaleźć odpowiedniego adresata każdego pytania. W banku spółdzielczym występuje wielość funkcji realizowanych na jednym stanowisku i trudno oddzielnie odnosić się do kolejnych aspektów zarządzania danym rodzajem ryzyka według metodologii: definicja, określenie poziomu, identyfikacja i pomiar, monitorowanie, organizacja i kontrola, ocena wymogów kapitałowych. Niestety trud pokonania tej bariery znajduje się po stronie BS-ów, które zostały postawione przed zbiorem pytań znacznie bardziej adekwatnych do sytuacji….banków komercyjnych. Można zapytać: jak często członkowie zarządu banku komercyjnego osobiście monitorują pracę swoich oddziałów operacyjnych i kontrolują miary ryzyka płynności?

Selekcja informacji

Pracując w dużym banku sam doświadczałem, jak nowoczesne podejście do zarządzania ryzykiem było przenoszone od zagranicznych właścicieli, czyli od wielkich międzynarodowych banków. Tymczasem w ich rodzimych krajach działają też małe banki, które są zarządzane przy pomocy zdecydowanie prostszych metod oraz mniejszych wymagań nadzorczych. Niestety nie korzystamy z tych doświadczeń. Może więc należałoby w ZBP i KZBS, a także KNF w przybliżyć informacje na temat sposobu zarządzania i nadzorowania małych banków w innych krajach europejskich.

Z moich doświadczeń w budowaniu systemów do gromadzenia danych o kredytobiorcach wynika, że zbyt duża liczba informacji, szczególnie opisowych, nie poddających się automatycznej selekcji, ogranicza ich użyteczność. Uważam zatem, że obszerny zbiór pytań kwestionariusza BION wymaga selekcji pod kątem najważniejszych danych. Niektóre banki globalne pozyskują od krajowych podporządkowanych oddziałów dużo szczegółowych informacji, które nie są w stanie analizować. Traktują to jednak jako sposób dyscyplinowania podległych jednostek. Wynika to z przekonania, że jeżeli struktury będą o wszystkim raportować, to dochowają zalecanych standardów. Z praktyki wiem, że nie daje to dobrego rezultatu. Tworzony jest duży zasób informacji, który z braku czasu nie moż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI