Nowoczesny Bank Spółdzielczy. Technologie. I-BS.pl: Wskaźniki w umowach finansowych, czyli nowe szanse w bankowości związane z reformą wskaźników i rozporządzeniem BMR

Nowoczesny Bank Spółdzielczy. Technologie. I-BS.pl: Wskaźniki w umowach finansowych, czyli nowe szanse w bankowości związane z reformą wskaźników i rozporządzeniem BMR
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki w instrumentach i kontraktach finansowych z 8 czerwca 2016 (rozporządzenie BMR) stworzyło nowe ramy regulacyjne stosowania i opracowywania wskaźników referencyjnych.

Z punktu widzenia banków i innych instytucji finansowych, nowe przepisy oznaczają konieczność zapewnienia w umowach z klientami wskaźników takich, aby były one zgodne z wymogami zawartymi w rozporządzeniu BMR. Jakby tego było mało, w umowach należy zapisać rozwiązania alternatywne na wypadek braku dotychczas stosowanego wskaźnika, które także musi być zgodne z BMR.

W Polsce jeszcze żaden wskaźnik stopy procentowej nie spełnia wymogów BMR

W odpowiedzi na powyższe wyzwania, w styczniu 2019 r. Instytut Rynku Finansowego (IRF) rozpoczął projekt opracowania nowego wskaźnika stopy procentowej.

W założeniu Instytutu Rynku Pieniężnego nowy wskaźnik stopy procentowej – Wskaźnik Kosztu Finansowania (WKF) – (mówi prezes IRF, Tomasz Mironczuk) będzie opisywał koszt pozyskania finansowania na określone terminy na rynku depozytowym. Wskaźnik będzie opierał się wyłącznie na danych dotyczących transakcji. Będzie publikowany w każdym dniu roboczym dla terminów 1 miesiąc (1M), oraz 3, 6, 12 miesięcy (3M, 6M, 12M).

Rozpoczynając projekt, trudnym zadaniem było przystąpienie pierwszych banków do projektu, którego na polskim rynku finansowym nikt jeszcze nie prowadził. Wyzwaniem było również pozyskanie danych o transakcjach, które są podstawą obliczania wskaźnika, ich agregacja, analiza i zaproponowanie metodologii opracowywania wskaźnika zgodnej z wymogami BMR. Ta część projektu została zrealizowana do końca marca.

Kolejnym etapem było przygotowanie rozwiązań technicznych: specyfikacja mechanizmów codziennego pozyskania i przesyłu danych w bankach, specyfikacja „silnika informatycznego”, pozyskanie niezbędnej infrastruktury. Centralnym elementem jest System WKF, który codziennie przetwarza dane przesyłane z różnych banków, w różnych formatach, z różnych systemów, którymi dysponują banki. Banki uczestniczące w projekcie skorzystały ze wsparcia firmy I-BS.pl, która jako integrator przygotowała rozwiązania pozyskujące dane, przesyłające do Systemu WKF.

Kompletne rozwiązanie techniczne „Wskaźnik WKF” jest testowane od czerwca 2019

Prezentacje dotychczas zebranych danych nt. transakcji depozytowych i wnioski z ich analizy spotkały się z dużym zainteresowaniem nie tylko banków i instytucji biorących udział w projekcie, ale również innych banków i instytucji sektora finansowego (fundusze inwestycyjne, biura maklerskie). Analiza danych wskazuje, że jest duży potencjał przygotowania narzędzi do wspierania sektora bankowego w poprawie efektywności działania. Dotyczy to takich aspektów, jak lepsze zarządzania kosztem pozyskania depozytów w ujęciu geograficznym, jak również w zależności od segmentów klienta. W analizie danych transakcyjnych widoczne są również możliwości poprawy efektywności w zależności od kanałów dystrybucji, stażu klienta.

W zakresie przygotowania narzędzi wsparcia biznesowo-decyzyjnego banków połączono doświadczenia firmy I-BS.pl, od lat współpracującej z bankami spółdzielczymi i dostarczającej rozwiązania transakcyjne i analityczne, z pracami analityków IRF i „Systemem WKF”.

Narzędzie, które chcemy zaproponować, może znacząco poprawić efektywność zarządzania marżą i dochodowością, transakcyjność, lepszą efektywność sprzedażową – skierowanie oferty do klientów, którzy nie są klientami banków spółdzielczych, ale mogą lub powinni nimi się stać.

Propozycja IRF „Wskaźnik WKF” oraz I-BS.pl to dla sektora bankowego nie tylko szansa na rozwiązanie problemu regulacyjnego, aby uzyskać wskaźnik. To również współpraca z IRF i I-BS.pl z nową klasą narzędzi służących wsparciu businessowemu banków w zakresie zarządzania rentownością całego banku.

Zapraszamy do współpracy.