Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Technologie – FINGO systems | eON – chmurowe rozwiązanie do sprawozdawczości

Nowoczesny Bank Spółdzielczy | Technologie – FINGO systems | eON – chmurowe rozwiązanie do sprawozdawczości
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
FINGO systems opracowało rozwiązanie chmurowe do sprawozdawczości obligatoryjnej eON, które czyni proces bezpieczniejszym i komfortowym. Jakie ma zalety oraz co tak naprawdę myślą firmy i instytucje finansowe używające tego systemu na co dzień?

Sprawozdawczość w chmurze

Oprogramowanie, które stworzyliśmy w 2007 r., pomagało przygotować raporty zgodnie z wytycznymi nadzorcy, weryfikowało poprawność danych i czyniło ten proces powtarzalnym. Dziś z naszych rozwiązań korzysta ponad 500 instytucji finansowych w kraju i za granicą – podkreśla Piotr Malczak, Cheff Product Officer w FINGO systems (dawniej GPM Systemy).

W 2023 r. NBP wprowadził Bazę Statystyki Płatniczej 2, przez co ilość i zakres raportowanych danych znacząco się zwiększyły. Dla wielu instytucji, które objął nowy obowiązek sprawozdawczy, oznaczało to konieczność zmiany dotychczasowych aplikacji. Wzrost wymagań wymusił także konieczność skalowania maszyn.

Dlatego FINGO systems stworzyło aplikację eON dostępną w modelu SaaS (System-as-a-Service), czyli infrastruktura, oprogramowanie pośredniczące i dane aplikacji znajdują się w centrum danych dostawcy usług. Wykorzystanie nowych technologii zapewniło wysoką wydajność systemu, nawet podczas pracy na dużych wolumenach danych. eON w chmurze to również nowa jakość w zakresie wspólnego przygotowywania sprawozdań dzięki funkcji kilku użytkowników edycyjnych.

Krok w przyszłość w sprawozdawczości

Dla wielu mniejszych instytucji nieposiadających rozbudowanych działów IT rozwiązania chmurowe to ogromne ułatwienie, ponieważ mogą one korzystać z oprogramowania bez konieczności inwestowania w infrastrukturę. Co więcej, automatyczne aktualizacje zgodne ze zmieniającymi się regulacjami i skrócenie czasu wdrożenia zmian to w rezultacie niższe koszty operacyjne.

System eON działa w chmurze obliczeniowej, co zdecydowanie poprawia sprawność działania i pozwala zaoszczędzić czas na przygotowanie sprawozdań. Swoim zakresem rozwiązanie to obejmuje praktycznie 100% sprawozdawczości kierowanej do NBP i BFG. System eON pozwala ponadto na dostęp do sprawozdań archiwalnych, przygotowywanych w dotychczasowym rozwiązaniu, co jest z kolei niezmiernie istotne dla zachowania porównywalności danych i ich analizy. Podejmując decyzję o wyborze rozwiązania do realizacji obowiązków sprawozdawczych, braliśmy pod uwagę intuicyjność obsługi systemu. W tym aspekcie eON również spełnił nasze oczekiwania. Jego obsługa nie wymaga dodatkowego przeszkolenia pracowników, a tym samym pozwala płynnie przejść na przygotowanie sprawozdawczości w tym systemie – mówi Kamil Pabich, dyrektor Departamentu Ryzyka w BS Brodnica.

Przejście na rozwiązanie chmurowe może przyczynić się do zwiększenia efektywności, elastyczności i innowacyjności firmy, a także do poprawy dostępności usług dla pracowników i klientów.

W naszej ocenie, dzięki optymalizacji wykorzystywanych rozwiązań technicznych rozwiązanie chmurowe dla procesów sprawozdawczości może skutecznie zwiększyć efektywność operacyjną procesu. Dostęp do danych i aplikacji z dowolnego miejsca i urządzenia to niewątpliwie duże udogodnienie i usprawnienie pracy, szczególnie dziś – w czasach, kiedy popularna stała się praca zdalna. Możliwość korzystania z danych i aplikacji bezpośrednio z chmury pozwala pracownikom na bardziej elastyczne i sprawne realizowanie obowiązków – mówi Grzegorz Głowacki, członek zarządu ds. informatyki i innowacji Banku Spółdzielczego w Brodnicy.

System eON działa w chmurze obliczeniowej, co poprawia sprawność działania i pozwala zaoszczędzić czas na przygotowanie sprawozdań. Swoim zakresem obejmuje praktycznie 100% sprawozdawczości kierowanej do NBP i BFG. Pozwala ponadto na dostęp do sprawozdań archiwalnych, przygotowywanych w dotychczasowym rozwiązaniu, co jest niezmiernie istotne dla zachowania porównywalności danych i ich analizy.

Aplikacje oparte na rozwiązaniach chmurowych są oczywistym wyborem dla firm świadczących usługi finansowe tylko przez internet. Takie firmy doskonale rozumieją zalety rozwiązań typu eON.

– Nowoczesne firmy technologiczne oferujące rozwiązania w modelu SaaS mierzą się na co dzień z wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest zapewnienie ciągłości usług poprzez zagwarantowanie szerokiego spektrum bezpieczeństwa, przy równoczesnej optymalizacji kosztów.

Od lat tworzymy innowacyjne na rynku rozwiązania płatnicze, a rozwiązania chmurowe stanowią dla nas naturalny wybór. Myślę, że na rynku płatności cyfrowych rozwiązania chmurowe są również narzędziem stanowiącym przewagę konkurencyjną – wyjaśnia ­Przemysław Ciesielski, Chief of Global Infrastructure Blue Media.

W dobie rosnącego znaczenia kryteriów ESG efektywność energetyczna staje się istotnym elementem w biznesie. Dlatego warto podkreślić, że system eON nie tylko zapewnia skuteczną realizację celów biznesowych, ale również przyczynia się do ochrony środowiska poprzez zmniejszenie zużycia energii.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK