Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Płatności w Niemczech w dobie transformacji cyfrowej

Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Płatności w Niemczech w dobie transformacji cyfrowej
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W Niemczech tradycyjnie osoby prywatne są silnie przywiązane do gotówki. W 2017 r. aż 74,3% wszystkich transakcji płatniczych zrealizowano tam za pomocą banknotów lub monet, ale ich udział w ogólnej liczbie operacji płatniczych stopniowo się zmniejsza i w 2017 r. był o 8 pkt. proc. niższy niż w 2008 r.

Gotówkę podejmuje się głównie w bankomatach (średnia jednorazowa wypłata wynosi 189 euro) i w okienkach kasowych (447 euro), rzadziej za pośrednictwem terminali POS (87 euro), a płaci nią w sklepach (szczególnie w przypadku niedużych płatności), w restauracjach i za różne usługi od osób prywatnych. Pod względem wolumenu realizowanych transakcji udział płatności gotówkowych jest znacznie mniejszy i w 2017 r. wynosił 47,6% (spadek o 10,3 pkt. proc. w stosunku do 2008 r.).

Konta i karty

Aż 97% dorosłych osób posiada konto rozliczeniowe w banku (o 4 pkt. proc. więcej niż w 2008 r.), które umożliwia podejmowanie gotówki w placówkach bankowych i bankomatach oraz pozwala realizować płatności bezgotówkowe. Kontem online dysponuje 57% klientów banków spośród osób mających dostęp do internetu – korzystają oni z bankowości internetowej lub mobilnej. Najwięcej rachunków bankowych osób prywatnych prowadzą kasy oszczędności (51% wszystkich rachunków), następnie banki spółdzielcze (25%) i duże banki komercyjne (18%).

W Niemczech systematycznie zwiększa się liczba aktywnych kart płatniczych. Z badań ankietowych Bundesbanku wynika, że w 2017 r. 98% dorosłych osób posiadało jedną lub więcej kart debetowych – wzrost o 7 pkt. proc. w stosunku do 2008 r. Większość kart międzynarodowych i jedna trzecia krajowych kart płatniczych posiada funkcję płatności bezstykowych – liczba tych ostatnich w 2017 r. wynosiła 34 mln. Jednocześnie 36% badanych osób, najwięcej w wieku 25 – 55 lat, dysponuje kartą kredytową, 13% respondentów posiada przynajmniej jedną kartę klientowską (lojalnościową), a 9% kartę przedpłaconą.

Płatności

Wśród transakcji bezgotówkowych dominują płatności realizowane za pomocą kart debetowych, których udział w ogólnej liczbie transakcji płatniczych na rynku niemieckim w 2017 r. wyniósł 18,4% (spadek o 6,5 pkt. proc. w stosunku do 2008 r.). Najbardziej popularną kartą debetową w Niemczech jest Girocard (105 mln wyemitowanych kart, 7 mln operacji każdego dnia). Za pomocą kart kredytowych zrealizowano 1,5%, w formie przelewów 1,3%, a za pomocą polecenia zapłaty 0,6% wszystkich transakcji płatniczych w Niemczech. Jednocześnie udział płatności internetowych w ogólnej liczbie płatności wyniósł 1,9%, a mobilnych 0,1%. Jeżeli zaś chodzi o wolumen transakcji płatniczych, to w 2017 r. na transakcje dokonywane kartami debetowymi przypadało 34% ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK