Nowoczesne Zarządzanie Biznesem: Budujemy na mocnym fundamencie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kf.2014.k4.foto.007.250xZ Urszulą Wiśniewską - dyrektorem Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem rozmawia Maciej Małek

Mija rok od zainicjowania w obecnej formie Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem rozpoczętego kilka lat temu przez Związek Banków Polskich, Biuro Informacji Kredytowej oraz Biuro Informacji Gospodarczej. Uznaliśmy, że to dobry moment dla podsumowania dotychczasowych efektów oraz wytyczenia perspektywy rozwoju na kolejny etap. Okazję po temu stanowiła rozmowa, której syntetyczny zapis prezentujemy poniżej.

Do kogo projekt jest adresowany i jakie elementy legły u podstaw jego konstrukcji?

Głównym założeniem i podstawą budowy programu był rozwój wiedzy i poszerzanie znajomości całego spectrum problemów natury ekonomicznej i finansowej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wykorzystywania informacji gospodarczej w ograniczaniu ryzyka w bardzo wielu sektorach i formach aktywności. Adresatami są studenci uczelni i wydziałów ekonomicznych, ale tak naprawdę ogół społeczeństwa. Wychodzimy bowiem z założenia, że student jest nie tylko pierwszym beneficjentem, ale jednocześnie swoistym ambasadorem naszego przekazu, a problematyka ograniczania ryzyka dotyczy nie tylko przedsiębiorcy, ale również każdego z nas. Często bowiem poziom wiedzy ekonomicznej koniecznej do bezpiecznego funkcjonowania we współczesnych realiach, również w rodzinnym otoczeniu studentów, jest jeszcze zbyt niski. Pokazują to analizy i sondaże prowadzone na co dzień wśród Polaków, również badania europejskie i globalne, że przywołam ostatni raport Banku Światowego dotyczący postaw wobec oszczędzania. Wszystkie one dowodzą, że nadal brakuje nam wiedzy koniecznej do pewnego poruszania się w środowisku ekonomicznym i finansowym. Stąd nasze bazowe założenie zakładające dotarcie z informacją i wiedzą do możliwie szerokiego kręgu odbiorców. W programie uczestniczy już ponad 120 uczelni, w których dotarliśmy już do ponad 30 tys. studentów, bardzo chłonnych odbiorców tego przekazu. Dla nich każdy nowy zasób informacji i wiedzy, zwłaszcza o charakterze praktycznym, stanowi wartość samą w sobie. Mamy przy tym świadomość, że uczelnie przygotowują bardzo dobrze studentów w zakresie zasobu wiedzy teoretycznej, również w odniesieniu do nowych kierunków kształcenia. Chcemy wspierać i uzupełniać ten proces zwłaszcza tam, gdzie względy systemowe, proceduralne czy uwarunkowania wynikające z przepisów tworzą swoistą lukę w dostępie do praktycznych aspektów wiedzy koniecznej do funkcjonowania w realiach gospodarki rynkowej i rozwiniętego systemu finansowego. To najkrótsze resume założeń i celów Programu NZB.

Co możemy odpowiedzieć tym przedstawicielom rynku, czy szerzej rzecz ujmując, praktyki, którzy w pierwszym słowie mówią absolwentom uczelni: zapomnij, czego się uczyłeś?

Z jednej strony tak właśnie się dzieje. Bez tego nie moglibyśmy poznać praktycznych aspektów konkretnych dziedzin. Przecież dorośli stale sięgamy do źródeł, które uzupełniają nabyte wykształcenie i wiedzę. Również z myślą o praktycznych aspektach naszego codziennego życia. Stąd nie sposób kwestionować fundamentu, jaki uzyskuje każdy z nas w uczelni. Nie zmienia to faktu, że biznes podnosi kwestie niedostatecznego, czy też niepełnego przygotowania absolwentów. Program stanowi właśnie próbę odpowiedzi na potrzeby środowiska biznesowego. Przekazania młodym ludziom, którzy już niebawem podejmą pracę, wszystkiego tego, co będzie przydatne w podjęciu nowych zadań, które postawi przed nimi biznes i nowe role zawodowe.

Z drugiej strony każdy z nas, chcąc się rozwijać i wdrażać praktycznie zasadę innowacyjności, bez czego trudno myśleć o sukcesach, musi traktować kształcenie jako pracę permanentną, która nigdy nie kończy się raz na zawsze. Program wspiera i ułatwia te dążenia, gdyż nie wszyscy, a na pewno nie od razu będą się realizować na stanowiskach menedżerskich. Lepszy poziom i zakres posiadanej wiedzy pozwala efektywnie wypełniać role zawodowe, co motywuje pozytywnie do dalszego rozwoju. To rodzaj sprzężenia zwrotnego

Urszula Wiśniewska Doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła studia Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej z wykładowym językiem angielskim. Kilkunastoletnie doświadczenie w dużych korporacjach międzynarodowych należących do największych grup finansowych na świecie (Pekao S.A., Bank Zachodni WBK S.A., PZU S.A.). Współtworzyła i realizowała wiele ogólnopolskich projektów z zakresu CSR, zarządzania wynikami sprzedażowymi, finansowymi i motywacyjnymi. Zawodowo związana była również z Komisją Nadzoru Finansowego, w której zajmowała się zagadnieniami ładu korporacyjnego w bankowości. Dodatkowo tworzy nowe kierunki rozwoju kadry bankowej na ogólnopolskich uczelniach, prowadzi wykłady z finansów, bankowości i zarządzania, uczestniczy w wielu konferencjach, wydaje publikacje naukowe.

Program nie mógłby funkcjonować bez wsparcia instytucji z rynku finansowego i jego otoczenia. W czym jednak, pominąwszy aspekt wizerunkowy, mogą one upatrywać benefisów dla siebie?

W interesie każdej instytucji finansowej, również naszych dzisiejszych partnerów, jest podnoszenie świadomości i wiedzy finansowej w społeczeństwie. Klient legitymujący się niezbędną ekspertyzą w tym względzie to klient nie tylko wymagający, ale wiarygodny, umiejętnie korzystający z całej gamy produktów wreszcie cenny i pożądany partner biznesowy. Z drugiej strony potencjalny pracownik instytucji finansowej posiadający konieczną wiedzę i umiejętności, to pracownik wydajny, efektywny, budujący przewagę konkurencyjna na rynku, podnoszący kulturę i dojrzałość ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI