KF 2014.10-12 (październik – grudzień 2014)

KF 2014.10-12 (październik - grudzień 2014)

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem: Po pierwsze dane, po drugie informacja

kf.2014.k4.foto.010.250xCo zrobić, by firma rosła o 10 proc. szybciej niż dotychczas? Podpowiedź podsuwają najnowsze wyniki badania, które na zlecenie BSA | The Software Alliance przeprowadził w Europie i Stanach Zjednoczonych Ipsos Public Affairs. Menedżerowie wysokiego szczebla przyznali, że kluczem do sukcesu w segmencie dużych, jak i mniejszych organizacji jest analiza danych.

CZYTAJ WIĘCEJ
KF 2014.10-12 (październik - grudzień 2014)

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem: Bankowcy oceniają rok 2014 jako zgodny z oczekiwaniami

kf.2014.k4.foto.014.250xJaki był dla polskiej bankowości rok 2014? W styczniu 2014 r. środowisko bankowe oczekiwało, że będzie to rok dobry lub bardzo dobry, że będzie to czas przechodzenia z modelu zaciskania pasa do modelu właściwego dla okresu korzystnej koniunktury. Środowisko bankowe w 2014 r. wkraczało z optymizmem i oczekiwaniem poprawy sytuacji na rynku. Po roku bankowcy oceniają, że 2014 był rokiem zgodnym z przewidywaniami środowiska.

CZYTAJ WIĘCEJ
KF 2014.10-12 (październik - grudzień 2014)

Giełda: Forex – zbuduj swój warsztat pracy

kf.2014.k4.foto.028.250xKażdy inwestor jest inny. W efekcie nie ma tych samych strategii, co oznacza, że bezrefleksyjne kopiowanie cudzych pomysłów może nie być dla ciebie najlepszym rozwiązaniem. Aby móc efektywnie zarabiać, musisz zbudować swój warsztat pracy. To będzie wymagać czasu, ale na pewno ci się opłaci, jeżeli planujesz aktywnie zaangażować się w tego typu inwestycje.

CZYTAJ WIĘCEJ
KF 2014.10-12 (październik - grudzień 2014)

Banki: Mieszkaniowy rachunek powierniczy

29 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, tzw. ustawa deweloperska1. Ustawodawca wprowadził m.in. obowiązek otwierania rachunków powierniczych przez deweloperów, co przyczyni się do zwiększenia ochrony konsumentów, ale stopień ochrony będzie zależał od rodzaju rachunku wybranego przez dewelopera oraz treści umowy rachunku podpisywanej z bankiem.

CZYTAJ WIĘCEJ
KF 2014.10-12 (październik - grudzień 2014)

Punkt widzenia: Objawy, istota oraz pozory deflacji

kf.2014.k4.foto.055.250xPolskiemu startowi w gospodarkę rynkową towarzyszyła odziedziczona po poprzednim ustroju bardzo wysoka inflacja. W styczniu 1990 r. CPI – Consumer Price Index, któremu GUS nadał polskie miano Wskaźnika Cen Towarów i Usług Konsumpcyjnych – przekroczył 1000 proc. By nie zostawić miejsca na wątpliwości wyraźmy tę wielkość również słownie: jeden tysiąc procent!

CZYTAJ WIĘCEJ
KF 2014.10-12 (październik - grudzień 2014)

Ubezpieczenia społeczne: Zabezpieczenie emerytalne w Kanadzie

kf.2014.k4.foto.062.250xStworzenie skutecznego i stabilnego systemu zabezpieczania dochodów na starość stało się w ostatnich dekadach wyzwaniem dla wielu krajów, zwłaszcza w grupie gospodarek wysokorozwiniętych. Także w Polsce podjęto próbę zmiany systemu emerytalnego i znalezienia rozwiązań zapewniających akceptowalny społecznie (i politycznie) poziom dochodów ludności w wieku poprodukcyjnym, a jednocześnie gwarantujących długookresową finansową stabilność systemu.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 1