Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego: 10 sekund na przelew w euro

Nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego: 10 sekund na przelew w euro
Flagi UE przed Parlamentem Europejskim Fot. stock.adobe.com/Grecaud Paul
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W środę Parlament Europejski przyjął nowe regulacje umożliwiające natychmiastowe przelewy w euro na rachunki bankowe klientów detalicznych i firm w UE. Dodatkowo przepisy nakładają na dostawców usług płatniczych obowiązek zapewnienia solidnej ochrony przed oszustwami.

„Rozporządzenie w sprawie płatności natychmiastowych oznacza długo oczekiwaną modernizację płatności w ramach jednolitego rynku europejskiego. Pożegnajmy się z niedogodnościami związanymi z oczekiwaniem na dostęp do środków przez dwa lub trzy dni robocze. Dostarczamy coś, na czym naprawdę zależy ludziom i firmom: przelewanie pieniędzy w ciągu 10 sekund o każdej porze dnia” – powiedział po głosowaniu poseł sprawozdawca Michiel Hoogeveen z frakcji EKR.

Zgodnie z nowymi regulacjami „natychmiastowe polecenie przelewu ma być wykonywane niezależnie od dnia i godziny, a pieniądze muszą dotrzeć na konto odbiorcy w ciągu dziesięciu sekund”. Płatnicy powinni również być poinformowani w ciągu dziesięciu sekund o tym, czy przelane środki zostały udostępnione wskazanym przez nich odbiorcom.

Przelewy we wspólnej walucie w krajach UE poza strefą euro

Państwa członkowskie, których walutą nie jest euro, będą również musiały stosować te zasady w przypadku rachunków oferujących już regularne transakcje w euro, lecz nowe przepisy zostaną tam wprowadzone po dłuższym okresie przejściowym.

Aby zagwarantować bezpieczeństwo, dostawcy usług płatniczych powinni – zgodnie z rozporządzeniem – dysponować solidnymi i aktualnymi mechanizmami wykrywania oszustw i zapobiegania im. Chodzi o uniknięcie sytuacji, w której polecenie przelewu trafi na niewłaściwy rachunek z powodu oszustwa lub błędu. W tym celu przedsiębiorstwa oferujące usługi płatnicze w UE powinny „niezwłocznie i bez żadnych dodatkowych opłat świadczyć usługę weryfikacji tożsamości odbiorcy”.

Przelewy natychmiastowe nie droższe od zwykłych

Nowe przepisy dają klientom możliwość dochodzenia odszkodowania od firmy, która nie wywiąże się ze swoich obowiązków w zakresie zapobiegania oszustwom i spowoduje to szkody finansowe.

Dostawcy usług płatniczych oferujący natychmiastowe przelewy powinni też sprawdzić, czy którykolwiek z ich klientów podlega sankcjom lub innym środkom ograniczającym związanym z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Opłaty stosowane w odniesieniu do natychmiastowych transakcji polecenia przelewu w euro nie mogą być wyższe, niż opłaty stosowane w przypadku transakcji „nie natychmiastowych”.

Nowe przepisy wchodzą w życie 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Państwa członkowskie będą miały 12 miesięcy na zastosowanie rozporządzenia.

Źródło: PAP BIZNES