Nowe procedury testów urządzeń do przetwarzania banknotów

Nowe procedury testów urządzeń do przetwarzania banknotów
Fot. aleBank.pl
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
O najważniejszych zmianach, które wprowadził Narodowy Bank Polski w nowelizacji przepisów dotyczących procedur testowania urządzeń do przetwarzania banknotów pisze wiceprezes POFOG i prezes Talemax Sp. z o.o., Krzysztof Kołodziejczyk, który kierował pracami 4 Grupy Roboczej działającej przy Radzie ds. Obrotu Gotówkowego NBP.

Narodowy Bank Polski opublikował nową wersję dokumentu opisującego procedury testów urządzeń do przetwarzania banknotów w ramach Zarządzenia 19/2016. 

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie mechanizmu składania deklaracji, na podstawie której NBP może przedłużyć o kolejny rok ważność testu urządzenia, bez konieczności fizycznego badania go. Oczywiście, jedynie, jeśli niczego w nim nie zmieniamy.

Jeśli pojawi się nowa wersja oprogramowania, maszynę trzeba będzie ponownie przetestować.

Mniej problemów z testowaniem

Dotąd co roku wszystkie urządzenia musiały być ponownie testowane, nawet jeśli producent nie wprowadzał w nich żadnych zmian.

Ze względu na dużą liczbę testowanych maszyn powodowało to spore obciążenia zarówno po stronie NBP jak i dostawców.

Zdarzały się sytuacje, gdy testy traciły przez pewien czas ważność, co bywało problemem dla banków i firm CIT, które dany sprzęt już posiadały i wykorzystywały.

Będą kolejne procedury doskonalące testowanie maszyn

Nowy mechanizm z czasem powinien wpłynąć na zdecydowane zmniejszenie liczby przeprowadzanych testów maszyn, a dzięki temu ułatwienie i pewną redukcję kosztów obrotu gotówkowego w Polsce.

Zmiany te są wynikiem prac Grupy Roboczej powstałej przy Radzie ds. Obrotu Gotówkowego i pierwszym widocznym dla rynku efektem jej prac.

Prace Grup Roboczych dopiero się rozpoczynają i można spodziewać się jeszcze wielu nowych rozwiązań usprawniających działanie rynku gotówkowego w Polsce.

Będą one dotyczyły również m.in. kolejnych modyfikacji udoskonalających procedury testów maszyn.

Dokument dostępny jest tutaj: https://www.nbp.pl/banknoty_i_monety/informacja-testy-urzadzen_2_2-20201231.pdf

Krzysztof Kołodziejczyk, wiceprezes Polskiej Organizacji Firm Obsługi Gotówki, prezes Talemax Sp. z o.o.,

Źródło: aleBank.pl