Nowe podmioty na Liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego

Nowe podmioty na Liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego
Fot. stock.adobe.com / MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W czwartek, 25 maja 2023 r. na listę ostrzeżeń publicznych KNF wpisane zostały nowe podmioty, poinformował Urząd.

Na Listę ostrzeżeń publicznych wpisano:

·       Cream sp. z o.o. za pośrednictwem platformy www.croowdfund.pl

Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) zostały skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.    

·       Canapharm P.S.A.

Zawiadomienie z art. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 99 ust. 1 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dokonanie oferty publicznej papierów wartościowych bez wymaganego ustawą zatwierdzonego przez KNF prospektu emisyjnego/memorandum informacyjnego/dokumentu informacyjnego lub dokonanie emisji obligacji bez zachowania ustawowych warunków) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.              

·       Autoken P.S.A.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych (prowadzenie działalności bez wymaganego zezwolenia ) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

·       Arbitrage Dividend Fund sp. z o.o.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 287 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych (prowadzenie działalności bez wymaganego zezwolenia ) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

 Pełna Lista ostrzeżeń publicznych KNF: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne

Źródło: Komisja Nadzoru Finansowego / KNF