Nowa struktura Kredyt Banku

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

kredyt.bank.01.250x50 edycja lokaty strukturyzowanej, której strategia inwestycyjna zakłada spadek kursu EUR/USD, dostępna jest do końca maja w Kredyt Banku. Klienci mogą zyskać 11% w skali roku. 11% zyskali także klienci, którzy zainwestowali w zakończoną 17 maja br. 40 strukturę.

Nowa, półroczna lokata strukturyzowana oparta jest o konstrukcję „European Digital”. Klienci zyskają 11% w skali roku pod warunkiem, że kurs instrumentu bazowego, tj. kurs EUR/USD wg Europejskiego Banku Centralnego będzie znajdował się poniżej Kursu Odniesienia w dniu obserwacji. Kurs Odniesienia ustalony zostanie w pierwszym dniu trwania lokaty – 1 czerwca 2012 na podstawie rzeczywistego referencyjnego kursu EUR/USD wg EBC. Kurs początkowy zostanie pomniejszony o 0,0150 USD. Dzień obserwacji kursu wyznaczono na 3 grudnia 2012 roku.

Minimalna kwota lokaty, która będzie trwać od 1 czerwca do 4 grudnia 2012 roku, to 1 tys. zł.
Lokata ma 100% ochronę kapitału i będzie dostępna w sprzedaży do 31 maja 2012.
Kurs EUR/USD wg EBC klienci mogą śledzić na stronie internetowej www.ecb.int.

Jednocześnie 40 edycja lokaty strukturyzowanej zakończyła się pozytywnie – 17.05.2012 średni kurs EUR/PLN wg NBP wyniósł 4,3490, przekraczając minimalną wartość 4,2814. W związku z tym klienci, którzy zainwestowali swoje oszczędności w tę edycję lokaty strukturyzowanej otrzymają odsetki w wysokości 11%(w skali roku) za 3 miesiące trwania inwestycji.

Monika Nowakowska
Rzecznik Prasowy