Nowa aplikacja użytkownika Elixir-OK i Euro Elixir-OK

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

W marcu 2015 r. Sygnity S.A. oraz Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. podpisały umowę 
o współpracy, której przedmiotem jest wykonanie i wdrożenie nowej aplikacji użytkownika systemów Elixir i Euro Elixir. Aplikacja zastąpi dotychczas działającą w bankach aplikację Elixir-OK oraz Euro Elixir-OK.

– Elixir jest podstawowym systemem rozliczającym płatności detaliczne w Polsce, przetwarzającym ponad 1,6 miliarda transakcji rocznie i uznanym przez Narodowy Bank Polski za Systemowo Ważny System Płatniczy. Również Euro Elixir jest istotną częścią systemu finansowego. Umożliwia działającym w Polsce bankom wymianę płatności w ramach Jednolitego Obszaru Płatności w Euro. Jest naturalne, że każdy komponent tych systemów musi spełniać najwyższe wymagania jakościowe. Jestem przekonany, że wykonanie przez Sygnity S.A. aplikacji użytkownika dla systemów Elixir i Euro Elixir gwarantuje spełnienie standardów na najwyższym poziomie. – mówi Michał Szymański, Wiceprezes Zarządu KIR.

Nowa aplikacja stanowić będzie zmodernizowany interfejs pomiędzy systemami informatycznymi banków a systemami rozliczeniowymi KIR S.A. rozszerzając możliwość integracji o m.in. komunikację opartą o webservice i interfejs bazodanowy.

– O wyborze firmy Sygnity S.A. jako dostawcy nowej aplikacji użytkownika Elixir-OK i Euro Elixir-OK zadecydowała przede wszystkim wysoka jakość projektów realizowanych przez spółkę dla podmiotów z sektora bankowego. Mamy bogate doświadczenie w realizacji  integracji i wdrożeń dla największych banków i instytucji finansowych, w tym m.in. dla Narodowego Banku Polskiego. Niebagatelne znaczenie ma również zdolność do wykonania usługi w ściśle określonym przez Klienta, w tym wypadku KIR S.A., harmonogramie – mówi Bogdan Zborowski, Wiceprezes Zarządu Sygnity S.A. 

KIR jest kluczową instytucją infrastruktury polskiego sektora bankowego, której priorytetowym obszarem działania są usługi z zakresu rozliczeń, realizowane m.in. w ramach elektonicznych systemów: Elixir – dla przelewów w złotych oraz Euro Elixir – dla przelewów w euro.

System Elixir umożliwia realizację przelewów, poleceń zapłaty oraz czeków. Za jego pośrednictwem realizowane są płatności osób indywidualnych oraz przedsiębiorstw. Wszystkie transakcje kierowane do systemu rozliczane są w czasie jednej z trzech sesji, odbywających się każdego dnia roboczego, dzięki czemu przekazanie środków pomiędzy rachunkami w różnych bankach trwa zaledwie kilka godzin.

System Euro Elixir rozlicza transakcje międzybankowe w euro, obsługując płatności krajowe 
i międzynarodowe. Jest w pełni dostosowany do standardów europejskich i funkcjonuje w ramach zintegrowanej infrastruktury Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA).

Danuta Raczkiewicz-Chenczke
Prezes Zarządu Komplementariusza