Nordea po trzech kwartałach

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nordea.01.250x56Przypis składki brutto Nordei w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2011 r. wyniósł 1,3 mld zł. Oznacza to, że utrzymał się na poziomie sprzed roku.

„Trudno nazwać stagnacją nasz wynik. W wartościach bezwzględnych na koniec września rzeczywiście osiągnęliśmy porównywalne z pierwszymi trzema kwartałami ub.r., jednak w tym czasie, ze względu na kwestię koncentracji aktywów w jednym podmiocie, sprzedaż części polisolokat oferowanych przez Nordea Bank Polska została przeniesiona do duńskiej spółki z grupy Nordea. Gdyby wziąć je pod uwagę, wynik pierwszych trzech kwartałów roku 2011 w stosunku do analogicznego okresu w roku 2010 wyniósłby 151 proc.” – wskazuje Sławomir Łopalewski, prezes zarządu Nordei.

Prezes informuje także, że Nordea w 2011 r. przewiduje wynik finansowy oscylujący w okolicy zera. Dodatnie wyniki spodziewa się osiągnąć w nadchodzących latach – najprawdopodobniej już w roku 2012.

Źródło: PIU