Nordea Bank Polska: zysk netto wzrósł o 141 proc.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nordea01.100xZysk netto, osiągnięty przez Nordea Bank Polska w I półroczu b.r. wyniósł 121,6 mln zł czyli o 141 proc. więcej, niż w tym samym okresie 2009 r. - poinformował bank w raporcie półrocznym.

Zysk przed opodatkowaniem wynoszący 152 mln zł był o 122 proc. wyższy od swojego odpowiednika sprzed roku. Przychody operacyjne ogółem w wysokości 367,8 mln zł wzrosły w stosunku do analogicznej okresu 2009 r. o blisko 37 proc.

Wynik odsetkowy netto w kwocie 216,0 mln zł okazał się wyższy o 37 proc. od uzyskanego w I półroczu 2009 r., przy czym przychody odsetkowe wzrosły o 1 proc., natomiast koszty odsetkowe obniżyły się o prawie 28 proc.

Wynik prowizyjny netto (40,1 mln zł) jest o 1/3 wyższy od kwoty osiągniętej w I półroczu 2009 r. Przychody prowizyjne wzrosły o 26 proc., a koszty prowizyjne zwiększyły się o 10 proc.

Wynik wyceny instrumentów finansowych wg wartości godziwej i rewaluacji z kwotą 88,8 mln zł był wyższy o 19 proc. od uzyskanego przed rokiem.

Koszty operacyjne ogółem wyniosły 205,7 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do pierwszej połowy ubr. o 7,7 proc.

Wartość brutto portfela kredytowego na koniec czerwca 2010 r. wyniosła 18 188,5 mln zł, wzrastając o 6,5 proc. w porównaniu do końca grudnia ubiegłego roku.

Wartość depozytów wraz z odsetkami osiągnęła na koniec czerwca 2010 r. 8 682,9 mln zł. Jest to o 6,2 proc. mniej niż w końcu 2009 r. Na wynik ten wpływy miało obniżenie wielkości depozytów sektora publicznego przy jednoczesnym zwiększeniu depozytów gospodarstw domowych i depozytów podmiotów gospodarczych – informuje bank.