Niższe i prostsze podatki. Ministerstwo Finansów ogłasza dużo zmian

Niższe i prostsze podatki. Ministerstwo Finansów ogłasza dużo zmian
Fot. stock.adobe.com/Andrey Popov
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ministerstwo Finansów pracuje nad uproszczeniami w przepisach, których kluczowe cele to: mniej biurokracji w podatkach, niższe podatki dla biznesu i inwestycji, bardziej przyjazne przepisy oraz wzrost bezpieczeństwa podatników, podał resort.

#MinisterstwoFinansów: cel to mniej biurokracji w podatkach, niższe #podatki dla biznesu i inwestycji, bardziej przyjazne przepisy oraz wzrost bezpieczeństwa podatników #CIT #VAT #ordynacjapodatkowa @MF_GOV_PL

„Obejmując urząd ministra finansów, postawiłam sobie za cel taką ewolucję systemu podatkowego, by był on przejrzysty, prosty i przyjazny podatnikowi, co można nazwać filozofią 3xP. Dziś Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa pracują nad szeregiem propozycji regulacyjnych zgodnych z tym podejściem” – powiedziała minister finansów Teresa Czerwińska, cytowana w komunikacie.

„Docelowo zamierzamy zlikwidować podatkową niepewność, bardziej dokuczliwą od obowiązków podatkowych – zapowiada minister finansów” – podano w materiale.

Czytaj także: Likwidacja deklaracji VAT i obniżenie CIT w 2019 r. Minister finansów zapowiada zmiany w podatkach >>>

Mniej biurokratycznych obowiązków podatkowych

Pierwszy z czterech obszarów uproszczeń podatkowych został określony jako „mniej biurokratycznych obowiązków podatkowych”. Obejmuje on zapowiadane już ułatwienie w przekazywaniu PIT do urzędu skarbowego (Twój e-PIT), rezygnację z deklaracji VAT od 2019 r. (możliwą dzięki otrzymywaniu danych z JPK_VAT) i zmniejszenie obowiązków informacyjnych dla przedsiębiorców.

Zmiany obejmą też m.in. odbiurokratyzowanie obowiązków sprawozdawczych w samorządach czy ujednolicenie formularzy w podatkach lokalnych. Inne planowane rozwiązanie to możliwość składania zbiorczej deklaracji dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych za cały miesiąc w miejsce wielu deklaracji składanych do tej pory od poszczególnych czynności (np. w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność kupna-sprzedaży), podano w komunikacie.

Niższe podatki dla biznesu i inwestycji

W obszarze „niższe podatki dla biznesu i inwestycji” przewidziano obniżenie stawki podatku CIT do 9% – będą nią objęte małe firmy, stanowiące grupę ok. 90% wszystkich podatników podatku CIT.

„Proponujemy podwyższenie z 20 tys. euro do 150 tys. zł limitu wartości samochodu osobowego, do którego odpisy amortyzacyjne są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów” – czytamy dalej.

Resort planuje m.in. ulgę „Innovation Box” – miałaby ona polegać na preferencyjnym opodatkowaniu (np. obniżoną stawką podatkową) kwalifikowanego dochodu, wyodrębnionego z całości dochodu podatnika, uzyskiwanego ze składników własności intelektualnej chronionych przez m.in. patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego czy prawo autorskie.

Ministerstwo chce też wprowadzić rozwiązania pozwalające na jednorazowe rozliczenie całości poniesionej straty, jeżeli nie przekracza ona 5 mln zł w jednym roku podatkowym.

” Planujemy zwolnić z podatku od spadków i darowizn nabycie przedsiębiorstw jednoosobowych w związku ze śmiercią przedsiębiorcy. Zwolnienie dotyczy nabywców, którzy podejmą się kontynuowania prowadzenia firmy przez co najmniej 2 lata. Ma to zachęcać potencjalnych nabywców do podejmowania decyzji o kontynuacji prowadzenia działalności zmarłego przedsiębiorcy (dając im wymierną korzyść finansową). Z punktu widzenia gospodarki rozwiązanie to stwarza szansę zachowania istniejących miejsc prac” – napisano też w komunikacie.

Podwyższenie progu „małego podatnika” w PIT i CIT

Resort zamierzamy także podwyższyć próg „małego podatnika” w PIT i CIT do 2 mln euro rocznej wartości sprzedaży. Dzięki temu większa liczba przedsiębiorców skorzysta z bardziej korzystnych zasad amortyzacji, rozliczeń kwartalnych czy – w wypadku CIT – niższej stawki podatku.

W ramach obszaru „Prostsze, przyjaźniejsze przepisy” Ministerstwo Finansów pracuje nad uporządkowaniem obecnej sytuacji, która „powoduje kłopoty interpretacyjne oraz generuje absurdalne sytuacje związane z przyporządkowaniem poszczególnych towarów do właściwych stawek”. Nowa matryca w żadnym razie nie ma celu fiskalnego, podkreślono.

Dobre wiadomości dla spadkobierców

Resort chce też, by pięcioletni termin, po którym dom, czy mieszkanie może być sprzedane bez podatku, u spadkobiercy był liczony od momentu nabycia nieruchomości przez spadkodawcę (obecnie jest on liczony on od nabycia przez spadkobiercę). Koszty nabycia czy wytworzenia nieruchomości przez spadkodawcę będą również kosztem u spadkobiercy.

„Proponujemy wydłużenie do 3 lat okresu, w jakim ma nastąpić wydatkowanie na nabycie – również to ostateczne – własności innego mieszkania czy domu celem skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej. Obecnie termin ten wynosi 2 lata. Chcemy też rozszerzyć katalog wydatków na cele mieszkaniowe, aby znalazły się w nim także wydatki na przebudowę lub remont lokalu, które podatnik poniesie zanim stanie się jego właścicielem” – czytamy dalej.

Organizacje branżowe będą mogły składać wnioski o wydanie interpretacji ogólnych w przypadku nowych przepisów podatkowych, zapowiedziano także.

Ostatni obszar to „Bezpieczny podatnik” – obejmuje on prace nad nową ordynacją podatkową, która ma zapewnić szerszą ochronę podatnika i zmieni w prawie relację na linii fiskus – podatnik. Resort chce także skrócić ze 150 do 120 dni termin ulgi, która umożliwia wierzycielowi zastosowanie przepisów dotyczących „ulgi na złe długi”.

Źródło: ISBnews