NIK o zimowym utrzymaniu dróg krajowych w olsztyńskiej GDDKiA

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

zima.opony.250x167Olsztyński oddział GDDKiA nie przestrzegał zasad uczciwej konkurencji i ustalał warunki udziału w przetargach na zimowe dyżury utrzymania dróg tak, aby ograniczyć krąg wykonawców. Zdarzały się również przypadki, że w przetargach uczestniczyli pracownicy, którzy byli powiązani rodzinnie z wybranymi wykonawcami. Ponadto Generalna Dyrekcja dopuszczała do łamania prawa pracy, gdyż zatrudnionym nie zapewniano ustawowego wypoczynku.

Więcej.

Źródło: NIK