Najwyższa Izba Kontroli / NIK

Z rynku finansowego

Wiceprezes NBP o skupie aktywów podczas nadzwyczajnej konferencji prasowej zarządu Narodowego Banku Polskiego

Przeprowadzony przez Narodowy Bank Polski skup aktywów na rynku wtórnym odbywał się zgodnie z zasadami, które przyjął Europejski Bank Centralny, był też zgodny z Traktatem o UE i z ustawą o NBP, poinformowała wiceprezes NBP i pierwsza zastępca prezesa Marta Kightley podczas nadzwyczajnej konferencji prasowej zarządu NBP, zwołanej w piątek w związku z medialnymi zapowiedziami postawienia przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego m.in. z powodu skupu aktywów aktywów przez bank centralny, co miało by być niezgodne z prawem.

CZYTAJ WIĘCEJ
Rada Przedsiębiorczości logo 28.03.2023
Gospodarka

Rada Przedsiębiorczości o realizacji programów Tarczy Finansowej w kontekście wniosków Prezesa NIK

W związku z pojawiającymi się w domenie publicznej informacjami o treści wystąpienia Prezesa Najwyższej Izby Kontroli („NIK”) w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 12 lipca 2023 roku na temat programu Tarczy Finansowej (Program TF) realizowanej przez Polski Funduszu Rozwoju S.A. („PFR”), przekazujemy poniższe stanowisko Rady Przedsiębiorczości.

CZYTAJ WIĘCEJ
NIK, budynek
Cyberbezpieczeństwo

NIK: o cyberzagrożeniach najczęściej ostrzegają Polaków banki

Instytucje finansowe stanowią najlepsze źródło wiedzy na temat cyberzagrożeń – twierdzi ponad 40% Polaków. Z kolei jeśli padniemy ofiarą cyberfraudu, jedynie sporadycznie zgłaszamy taki przypadek policji. Dodatkowym problemem jest zbyt mała liczba funkcjonariuszy organów ścigania, wyspecjalizowanych w zwalczaniu przestępczości cyfrowej. To tylko niektóre z wyników kontroli, przeprowadzonej w ostatnim czasie przez Najwyższą Izbę Kontroli.

CZYTAJ WIĘCEJ
Farma wiatrowa na morzu
ESG

NIK: działania administracji rządowej w celu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej niewystarczające

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli określone zostały bariery rozwoju takie jak m.in. brak głównego terminalu instalacyjnego, niedostosowanie prawa i braki w sieci przesyłowej w północnej części Polski. Rozpoczęto prace nad umożliwieniem uruchomienia pierwszej morskiej elektrowni wiatrowej ok. 2024/2025 r. Jednak władze nie przygotowały regulacji, które uprościłyby i zintegrowały obowiązujące procedury związane z wydawaniem pozwoleń, co bez wątpienia przyspieszyłoby rozwój tego rodzaju odnawialnych źródeł energii. Upłynęło już ok. 10 lat od kiedy wydano pierwsze pozwolenia lokalizacyjne dla morskich farm wiatrowych (MFW), jednak żadna z takich farm dotąd nie powstała, napisano w komunikacie prasowym NIK

CZYTAJ WIĘCEJ
Logo NIK
Gospodarka

NIK ocenia: RPP niezasadnie bagatelizowała inflację, co negatywnie wpłynęło na stabilność cen

Do września 2021 roku Rada Polityki Pieniężnej, w procesie decyzyjnym i komunikacji z otoczeniem, niezasadnie bagatelizowała zagrożenia inflacyjne, co sprzyjało wzrostowi oczekiwań inflacyjnych i nakręcaniu się spirali cenowo-płacowej, a w konsekwencji negatywnie wpłynęło na stabilność cen, napisała Najwyższa Izba Kontroli w analizie wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2021 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich
Firma | Gospodarka

Gospodarka potrzebuje ładu w stanowieniu prawa

„Właściwe i odpowiedzialne podejście do procesu stanowienia prawa ma szczególne znaczenie zwłaszcza obecnie, kiedy cała gospodarka stoi w obliczu bezprecedensowych wyzwań” – mówił Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich podczas prezentacji raportu „Legislacyjny Polski Ład”, który Rada Przedsiębiorczości przygotowała we współpracy z Grant Thornton. Spotkaniu przysłuchiwał się Karol Mórawski.

CZYTAJ WIĘCEJ
Logo NIK
ESG

NIK: działania MKiŚ w latach 2017-2020 nie wyeliminowały utrudnień w funkcjonowaniu OZE

Działania ministra odpowiedzialnego za sprawy energii, a później ministra odpowiedzialnego za sprawy klimatu nie pozwoliły na wyeliminowanie wszystkich utrudnień w funkcjonowaniu odnawialnych źródeł energii (OZE), wynika z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK). W okresie objętym kontrolą brakowało całościowej analizy rozpoznania oraz niwelowania problemów i barier rozwoju OZE.

CZYTAJ WIĘCEJ
prof. Witold Orłowski, ekonomista z Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz Politechniki Warszawskiej
Gospodarka | Multimedia

Prof. Witold Orłowski: gdzieś zostało ukryte sto kilkadziesiąt miliardów złotych długu

Faktyczne polskie zadłużenie wzrosło w 2020 roku do poziomu niemal czterokrotnie wyższego, niż wskazują na to oficjalne dane wykonania budżetu państwa. To efekt m.in. emisji obligacji przez PFR czy BGK, nieujmowanych w rachunkach budżetowych. I choć w porównaniu z innymi krajami Europy polskie zadłużenie jest wciąż umiarkowane, a nikt nie neguje faktu, że interwencja w obliczu pandemii była potrzebna, to kontynuowanie tego kursu może grozić Polsce kryzysem w perspektywie trzech-czterech lat.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wtyczka do prądu i pieniądze
ESG

NIK: minister energii nie zapobiegł skokowemu wzrostowi cen energii elektrycznej

Wbrew złożonym wcześniej deklaracjom, minister odpowiedzialny za sprawy energii nie zapobiegł skokowemu wzrostowi cen energii elektrycznej, mimo konsekwentnej polityki Unii Europejskiej ograniczania emisji CO2 i świadomości jej skutków dla polskiej energetyki, oceniła Najwyższa Izba Kontroli (NIK) po kontroli obejmującej okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2020 r.

CZYTAJ WIĘCEJ
Logo GetBack
Z rynku finansowego

NIK o działaniach organów i instytucji państwowych wobec GetBack: nieadekwatne do skali zagrożeń

Instytucje państwowe nie zapewniły skutecznej ochrony konsumentów przed niezgodną z prawem działalnością GetBack oraz podmiotów oferujących i dystrybuujących jej papiery wartościowe. Ich działania były nieadekwatne do istoty i skali zagrożeń oraz nie w pełni rzetelne. W szczególności Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przez pierwsze pięć lat działalności spółki nie przeprowadził w niej ani jednej kontroli. Nie zidentyfikował także sygnałów wskazujących na nieprawidłowości na podstawie informacji udostępnianych przez spółkę, jej audytorów i inne podmioty z nią współpracujące, podała Najwyższa Izba Kontroli.

CZYTAJ WIĘCEJ
Elektrownia elektryczna
ESG

NIK ostrzega przed ryzykiem braku pokrycia zapotrzebowania gospodarki na energię

Brak stosownej strategii działań administracji rządowej, zaostrzające się kryteria ekologiczne Unii Europejskiej, zmienność regulacji prawnych wpływających na decyzje inwestycyjne oraz trudności i znaczne opóźnienia przy realizacji niektórych inwestycji rodzą ryzyko braku pokrycia pełnych potrzeb gospodarki na energię elektryczną, oceniła Najwyższa Izba Kontroli (NIK) w raporcie o inwestycjach w moce wytwórcze energii elektrycznej w latach 2012-2018.

CZYTAJ WIĘCEJ
Meżczyzna zrywający pomidory
Gospodarka

Jak państwo wspiera ekorolników? Zdaniem NIK niespójnie i nieskutecznie

Polska, zdaniem Najwyższej Izby Kontroli (NIK), ma potencjał, by stać się znaczącym producentem żywności ekologicznej w Europie, ale by tak się stało, sektor ten potrzebuje istotnego wsparcia państwa. Tymczasem, jak wykazała kontrola Izby, działania podejmowane od lat na rzecz rozwoju ekorolnictwa i wprowadzania do sprzedaży jego produktów były niespójne i nieskuteczne.

CZYTAJ WIĘCEJ
Napis VAT na tle pieniędzy
Gospodarka

Jak minister finansów czuwał nad VAT-em? Wyniki kontroli NIK

Nadzór ministra finansów w latach 2007 – 2015 był systematyczny, ale za mało skuteczny i nie zdołał zapobiec gwałtownemu wzrostowi luki VAT, wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli (NIK). Dopiero rozwiązania przyjęte w latach 2016-2018 uszczelniły system podatkowy. Prace w zakresie przygotowania oraz wykorzystania nowoczesnych narządzi muszą być kontynuowane, by jeszcze usprawnić oraz przyśpieszyć reakcję na rozpoznane zagrożenia.

CZYTAJ WIĘCEJ
STRONA 1 Z 5