Niezależne Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządza już 4,27 mld zł aktywów zgromadzonych w 50 funduszach. W styczniu br. wartość aktywów zwiększyła się o 2,78%.

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

altus.tfi.01.400x202Notowane na głównym parkiecie warszawskiej giełdy niezależne Altus TFI S.A. po udanym 2014 r. kontynuuje dobrą passę w 2015 r. 31 stycznia br. wartość aktywów netto 50 funduszy znajdujących się w portfelu firmy wyniosła 4 270,52 mln zł. Od początku roku WAN zwiększyła się o 2,78%, a licząc rok do roku o 40,99% (tj. 1 241,50 mln zł).

– W styczniu zanotowaliśmy wzrost we wszystkich liniach biznesowych: funduszach otwartych, zarządzanych pod własną marką, jak i na zlecenie oraz funduszy zamkniętych: niededykowanych i dedykowanych. Wyniki sprzedaży są obiecujące – mimo wydłużonej przerwy świątecznej, a następnie ferii, udało się nam zwiększyć aktywa funduszy o 115,55 mln zł, dzięki czemu udało się nam trwale przekroczyć pułap 4 mld zł aktywów. Liczę, że dzięki poszerzeniu oferty o nowe fundusze otwarte i zamknięte oraz dalszemu zwiększeniu liczby dystrybutorów uda się nam utrzymać dotychczasowe tempo rozwoju w całym 2015 roku – mówi Krzysztof Mazurek, członek zarządu Altus TFI S.A.

150212.altus.550x

Na koniec stycznia 2015 r. w portfelu Altus TFI S.A. było 37 funduszy inwestycyjnych zamkniętych, przeznaczonych dla zamożnych osób prywatnych oraz klientów instytucjonalnych (próg wejścia wynosi 200 tys. zł). Towarzystwo zarządzało 13 funduszami otwartymi, przeznaczonymi dla klienta detalicznego. Ich jednostki uczestnictwa są dla inwestorów bardziej dostępną inwestycją (wpłata początkowa 1 tys. zł, kolejne min. to 100 zł): 9 subfunduszami Altus FIO Parasolowego oraz 4 subfunduszami Raiffeisen SFIO Parasolowego, na zlecenie Raiffeisen Bank Polska S.A.

– Systematycznie pracujemy nad poszerzeniem oferty – już wkrótce zaproponujemy zamożnym inwestorom nowe niededykowane fundusze zamknięte. Po sukcesie wprowadzonego w ubiegłym roku Altus FIZ Akcji+, który ciągle cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów (aktywa wynoszą ok. 73 mln zł) i mimo trudnej sytuacji na rynku kapitałowym może pochwalić się bardzo dobrą stopą zwrotu (+13,82%), w marcu wprowadzimy do szerokiej dystrybucji nowy fundusz akcji – dodaje Krzysztof Mazurek.

Źródło: Altus TFI S.A.