Nienieodpowiedzialni o kłamstwie. To najskuteczniejsze narzędzie sprzedaży?

Nienieodpowiedzialni o kłamstwie. To najskuteczniejsze narzędzie sprzedaży?
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Czy kłamstwo jest najskuteczniejszym narzędziem sprzedaży? Taki dylemat próbowali rozstrzygnąć uczestnicy cyklicznej konferencji Nienieodpowiedzialni, która w tym roku odbyła się już po raz szósty. Projekt zainicjowany przez ANG Spółdzielnię oraz Fundację "Będę Kim Zechcę" jest odpowiedzią na wyzwania branży finansowej z zakresu etyki, odpowiedzialnej sprzedaży i zrównoważonego rozwoju. Patronat honorowy nad inicjatywą sprawuje Związek Banków Polskich.

#JerzyBańka z #ZBP: w świecie finansów, gdzie dwa plus dwa równa się cztery, #kłamstwo nie ma szans #Nienieodpowiedzialni

Tegoroczną konferencję rozpoczęła debata warszawska w stylu oksfordzkim „Kłamstwo jest najskuteczniejszym narzędziem sprzedaży”. Przy ogromnym wsparciu uczestników konferencji o prawdach, nieprawdach, półprawdach i prawdach hybrydowych dyskutowali etycy, filozofowie, politolodzy, dziennikarze oraz przedstawiciele branży finansowej. Choć odpowiedź z punktu widzenia etycznego zdaje się oczywista, to jednak wynik debaty tak jednoznaczny już nie był. Szybka ankieta pokazała, że co trzeci uczestnik konferencji zgadza się z tak postawioną tezą.

W świecie finansów kłamstwo nie ma szans

Krótkiego podsumowania dyskusji dokonał Jerzy Bańka, wiceprezes Związku Banków Polskich, który zasiadał podczas debaty w tzw. Loży Mędrców.

– W świecie finansów, gdzie dwa plus dwa równa się cztery, kłamstwo nie ma szans. Co innego w polityce… – powiedział Jerzy Bańka. – Ale tak naprawdę chodzi o intencje, bo małe kłamstewka często są skuteczne, ale generalnie z prawdą przegrywają zawsze.

Pozostałą część konferencji zdominowały krótkie prezentacje i wykłady osób związanych z branżą bankową, ale także naukowców i ekspertów, którzy z racji profesji o społecznej odpowiedzialności biznesu mają wiele do powiedzenia. Słuchacze mieli więc okazję posłuchać dywagacji na temat potencjalnej zachłanności branży finansowej, a także zapoznać się z najnowszymi badaniami dotyczący zachłanności Polaków, poznać mechanizmy wykorzystywane w reklamach, których celem jest zwiększenie skuteczności sprzedaży, czy wreszcie posłuchać o historii słowa „odpowiedzialność” i jego użytkownikach.

Tegoroczną konferencję Nienieodpowiedzialni organizatorzy zadedykowali zmarłemu w tym roku Piotrowi Pawłowskiemu, prezesowi Fundacji Integracja, wieloletniemu współpracownikowi organizatorów i uczestnikowi poprzednich edycji konferencji.