Niekorzystne zmiany dla podatników PIT: ulga abolicyjna w 2021 roku

Niekorzystne zmiany dla podatników PIT: ulga abolicyjna w 2021 roku
Fot. stock.adobe.com / jikoman
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Najnowsza nowelizacja ustawy o PIT z dnia 28 listopada 2020 roku ogranicza ulgę abolicyjną ‒ przypominają analitycy MDDP w kolejnym Tax Alercie.

Czym jest ulga abolicyjna?

Polscy rezydenci podatkowi, którzy uzyskują dochody za pracę wykonywaną za granicą, co do zasady, rozliczają te dochody w Polsce na podstawie jednej z poniższych metod unikania podwójnego opodatkowania:

metoda wyłączenia z progresją – zwolnienie zagranicznego dochodu z opodatkowania w Polsce. Dochody zagraniczne są brane pod uwagę do ustalenia tzw. efektywnej stawki podatkowej, stosowanej do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce przy czym dochód z zagranicy nie podlega ponownie opodatkowaniu w Polsce;

metoda proporcjonalnego odliczenia (metoda kredytu podatkowego) – opodatkowanie dochodów zagranicznych w Polsce i możliwość proporcjonalnego odliczenia jedynie zagranicznego podatku od podatku ustalonego od łącznych dochodów. Metoda ta jest powszechnie uważana za mniej korzystną dla podatników.

Czytaj także: Sejm wprowadził CIT dla spółek komandytowych i ograniczył ulgę abolicyjną

Ulga abolicyjna, wprowadzona kilkanaście lat temu, miała na celu zrównanie sytuacji podatkowej podatników, uzyskujących dochody w krajach z niekorzystną metodą unikania opodatkowania (metoda proporcjonalnego odliczenie), z sytuacją podatników, którzy osiągają dochody w krajach z korzystną metodą wyłączenia z progresją.

W rozliczeniach PIT za 2020 rok z ulgi abolicyjnej mogą skorzystać podatnicy uzyskujący z zagranicy dochody ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych (z określonymi wyłączeniami).

Co zmieni się od 2021 roku

Podatnik uzyskujący ww. dochody w krajach z tzw. niekorzystną metodą unikania podwójnego opodatkowania w zeznaniu podatkowym za 2021 r. będzie uprawniony do odliczenia maksymalnie 1360 zł w ramach ulgi abolicyjnej.

Ulga abolicyjna będzie przysługiwała bez limitu jedynie gdy dochód będzie osiągany z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw.

Czytaj także: Praca za granicą, jak nie zapłacić wyższego podatku mimo ograniczenia ulgi abolicyjnej

Co oznacza w praktyce ograniczenie ulgi abolicyjnej

Jeżeli dochody za pracę będą osiągane w państwie, z którym umowa przewiduje zastosowanie metody kredytu podatkowego bądź brak jest zawartej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, od momentu ograniczenia ulgi abolicyjnej:

– dochody osiągane za pracę w tych państwach będą podlegały opodatkowaniu w Polsce;

– podatnik będzie zobowiązany dopłacić różnicę pomiędzy podatkiem wyliczonym w Polsce a kwotą podatku zapłaconego za granicą, po uwzględnieniu maksymalnie 1360 zł ulgi abolicyjnej.

Wskutek przystąpienia przez Polskę do  Konwencji MLI, coraz więcej umów o unikania  podwójnego opodatkowania, zawartych przez Polskę, będzie przewidywało metodę kredytu podatkowego zamiast metody wyłączenia z progresją.

Niekorzystne skutki ograniczenia ulgi abolicyjnej będą dotyczyły polskich rezydentów podatkowych uzyskujących dochody m.in. z następujących państw:

Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Holandia, Irlandia, Litwa, Norwegia, Portugalia, Rosja, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania, Arabia Saudyjska, Indie, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Stany Zjednoczone.

Źródło: MDDP