Nie jest łatwo znaleźć dobrego pracownika windykacji

Nie jest łatwo znaleźć dobrego pracownika windykacji
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Pracownicy działów windykacji to pasjonaci swojego zawodu. Żeby odnieść sukces muszą wykazać się empatią i znajomością psychiki.

Trudność w pracy windykatora polega na umiejętnym balansowaniu między współczuciem i zrozumieniem #KatarzynaKatana #BankMillennium

Dział windykacji to bardzo zróżnicowany obszar, w którym zatrudniane są osoby o bardzo różnorodnych charakterach, wiedzy merytorycznej i doświadczeniu. Bez względu jednak na zakres zadań, jaki będzie obowiązywał konkretnego pracownika, praca w dziale windykacji wymaga specyficznych cech, z których najważniejsze to empatia i umiejętność wczucia się w sytuację osoby zadłużonej, odporność na stres, elastyczność, zdolności analityczne oraz dokładność i sumienność. Często wymagana jest też duża wiedza merytoryczna dotycząca aspektów finansowych, ale także prawnych. Takie połączenie cech nie jest częste.

– Trudność w pracy windykatora polega na umiejętnym balansowaniu między współczuciem i zrozumieniem dla sytuacji życiowej osoby zadłużonej, a koniecznością znalezienia rozwiązania korzystnego zarówno dla wierzyciela, jak i dla osoby posiadającej długi. Windykatorzy to osoby, które w swojej codziennej pracy spotykają się z najrozmaitszymi, najczęściej nieprzewidywalnymi i trudnymi, sytuacjami życiowymi innych osób. Z drugiej jednak strony ich zadaniem jest doprowadzenie, w dłuższej lub krótszej perspektywie czasowej, do spłaty zadłużenia, co czasami wymaga zdecydowanych, twardych działań i rozmów. Z tego też powodu praca w windykacji nie jest pracą dla każdego, a tym samym grono kandydatów na pracowników windykacji nie jest zbyt szerokie, co znacząco utrudnia proces rekrutacji – zauważa Katarzyna Katana, dyrektor Departamentu dochodzenia należności detalicznych w Banku Millennium.

Praca  z klientem-dłużnikiem nie należy do łatwych, dlatego wypracowanie odpowiednich zachowań i nawyków trwa bardzo długo. Pracownik działu windykacji musi posiadać naturalne zdolności negocjacyjne. Do tego  cechować go powinna asertywność, umiejętność argumentowania i przekonywania do własnych racji. Przy poszukiwaniach ukrywających się dłużników bardzo przydaje się dociekliwość, zmysł „detektywa” i chęć poszukiwanie nowych rozwiązań. Praca w dziale windykacji jest często stresująca. W dziale windykacji praca odbywa się bezpośrednio z klientem. Zwykle jest to klient mający problemy finansowe, osobiste czy rodzinne. Niejednokrotnie jesteśmy mimowolnymi świadkami dramatów życiowych, dotykających klientów banku.  Na skutek postawy klienta, bądź okoliczności danej sprawy mogą pojawić się silne emocje po obu stronach stołu czy słuchawki. Niestety skala takich sytuacji jest ogromna.

–  Pracownik musi sobie z tym wszystkim radzić,  utrzymując wymagane standardy i jednocześnie realizując zakładane cele. Podsumowując, nie jest łatwo znaleźć dobrego pracownika do działu windykacji. Wielu ludzi z uwagi na ich cechy charakteru nie znajdzie spełnienia w tym rodzaju pracy.  Są jednak tacy, dla których ten właśnie dział jest prawdziwym wyzwaniem zawodowym. Rekrutując nowego pracownika, podczas spotkań rekrutacyjnych szukamy w kandydatach cech, o których wspomniano powyżej i pewnego rodzaju „potencjału windykacyjnego” – przekonuje Marcin Malak, naczelnik Wydziału Monitoringu, Centrum Restrukturyzacji i Windykacji, Plus Bank.

Więcej o windykacji i zarządzaniu wierzytelnościami w najbliższym wydaniu Miesięcznika Finansowego BANK.

Marcin Złoch