NCBR stawia na sztuczną inteligencję

NCBR stawia na sztuczną inteligencję
Stefan Dziembowski i Piotr Sankowski, Fot. NCBR
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Powstały pierwsze grupy robocze w ramach IDEAS NCBR. Ośrodek skupi się na technologii blockchain oraz inteligentnych algorytmach, poinformowano podczas konferencji prasowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

IDEAS NCBR Spółka z o.o., będąca ośrodkiem badawczo-rozwojowym działającym w obszarze sztucznej inteligencji oraz ekonomii cyfrowej stawia sobie z cel kształcenie innowatorów, którzy nie tylko będą prowadzili badania naukowe, ale też wyniki ich badań zostaną skomercjaliowane np. przez zakładanie startup-ów czy firm technologicznych.

IDEAS NCBR dbał będzie o podniesienie poziomu kompetencji kadry naukowej i zwiększenie liczby prac naukowych i rozwojowych, przede wszystkim dotyczących tematyki sztucznej inteligencji. Istotnym obszarem działalności spółki będzie także rozwijanie współpracy naukowców z biznesem oraz komercjalizacja wyników realizowanych projektów poprzez współtworzenie spółek spin-off. Będą one mogły liczyć na dalsze wsparcie ze strony NCBR za pomocą wielu narzędzi zawartych w portfolio działań Centrum-powiedział dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Grupy robocze i rada naukowa

W pierwszej kolejności utworzone zostały grupy robocze, które będą pracować nad inteligentnymi algorytmami i strukturami danych oraz cyfrowymi walutami i inteligentnymi kontraktami. Liderami prowadzonych badań są prof. UW Piotr Sankowski związany z Instytutem Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Stefan Dziembowski, który również wykłada na tym wydziale. 

Powołano także radę naukową IDEAS NCBR. 

W jej skład wchodzą: prof. Ran Canetti z Boston University, Zofia Dzik, prezeska Instytutu Humanities, prof. Marta Kwiatkowska z University of Oxford, prof. Aleksander Madry z MIT, prof. Tim Roughgarden z Columbia University, Marek Barwiński z GSK.AI oraz dr Wojciech Samek z Fraunhofer Heinrich Hertz Institute.

Zadaniem Rady jest ocena innowacyjności projektów, procesu badawczego oraz znaczenia, jakie mogą mieć dla rozwiązania danego problemu. 

Wykształcić innowatorów

Dając przykład prac jakie mogą być prowadzone w IDEAS NCBR prof. Stefan Dziembowski wskazał na znaczenie tzw. inteligentnych kontraktów. Tego typu kontrakty napisane językiem programowania, oparte na technologii blockchain pozwalają na rozproszenie zaufania.

Dzięki rozproszonej obecności kontraktu na wielu serwerach uzyskuje się zwiększone bezpieczeństwo. Z tego względu inteligentne kontrakty są atrakcyjne dla Unii Europejskiej i dla Polski, pozwalają, w pewnym stopniu, uniezależnić się od serwerów amerykańskich czy chińskich.

W dalszej perspektywie tego typu kontrakty oparte na AI będą zawierane nie tylko między ludźmi, ale także pomiędzy urządzeniami.

Piotr Sankowski podkreślał, że sztuczna inteligencja w ciągu pięciu ostatnich lat zaskakująco szybko się rozwijała i pojawiły się rozwiązania, których wcześniej sobie nie wyobrażano. Jednym z tego przejawów jest fakt, że AI jest w stanie lepiej rozumieć tekst i mowę niż człowiek.

Piotr Sankowski uważa, że w Polsce trzeba „oswajać” tę technologię bo nadchodzą ogromne zmiany, sztuczna inteligencja rozwija się w nie w sposób liniowy, ale skokowy. Zbliża się zmiana rewolucyjna, która spowoduje, że wiele czynności za człowieka będzie wykonywać AI.

IDEAS NCBR chce kształcić innowatorów, ale istotnym problemem są kadry, które mają być mentorami dla młodych naukowców. Z tego względu ośrodek nawiąże współpracę z innymi tego typu centrami badawczymi na świecie, jak również w kraju.

Uczestnicy konferencji wyrazili przekonanie, że ich działania polegające na umożliwieniu naukowcom prowadzenia ciekawych prac badawczych oraz stworzeniu warunków do zarabiania na rezultatach własnych badań zatrzymają drenaż mózgów z Polski.

IDEAS NCBR i NCBR

IDEAS NCBR  to ośrodek badawczo – rozwojowy.  Działa w obszarze sztucznej inteligencji i ekonomii cyfrowej, którego misją jest wsparcie rozwoju tych technologii  w Polsce, poprzez stworzenie platformy łączącej środowisko akademickie z biznesowym.

IDEAS NCBR Sp. z o.o. powołana została przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i należy do Grupy NCBR.

Narodowe  Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją rządową od ponad dekady łączącą świat nauki i biznesu. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu przełomowych projektów badawczych.

NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Realizuje szereg programów krajowych i międzynarodowych, a także projekty związane
z bezpieczeństwem i obronnością państwa.

Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki.

Źródło: aleBank.pl, NCBR