NBP: zysk netto banków wzrósł o 88,4 proc. rdr, do 6,13 mld zł, w okresie styczeń – czerwiec 2021 r.

NBP: zysk netto banków wzrósł o 88,4 proc. rdr, do 6,13 mld zł, w okresie styczeń – czerwiec 2021 r.
Fot. stock.adobe.com/bluraz
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto sektora bankowego wyniósł 6,13 mld zł w okresie styczeń-czerwiec 2021 r. i zwiększył się o 88,4% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Po maju br. zysk netto sektora wynosił 5,83 mld zł.

Przychody odsetkowe w okresie sześciu miesięcy br. wyniosły 23,79 mld zł (spadek o 24,1% r/r), zaś koszty odsetkowe – 1,96 mld zł (spadek o 70,9% r/r).

Przychody z tytułu opłat i prowizji

Przychody z tytułu opłat i prowizji w tym okresie wzrosły o 12,7% r/r do 10,48 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji spadły o 2% r/r do 2,23 mld zł.

Koszty administracyjne

Koszty administracyjne w styczniu-czerwcu br. zmniejszyły się o 2,6% r/r do 17,62 mld zł.

Czytaj także: KNF: zysk netto sektora bankowego wzrósł o 87,3 proc. rdr, do 6,14 mld zł na koniec czerwca >>>

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 3,38 mld zł w okresie styczeń-czerwiec 2021 r. (spadek o 51,3% r/r), podał także NBP.

Źródło: ISBnews