NBP: zysk netto banków wzrósł o 121,4 proc. rdr, do 12,91 mld zł w okresie styczeń-maj 2022 r.

NBP: zysk netto banków wzrósł o 121,4 proc. rdr, do 12,91 mld zł w okresie styczeń-maj 2022 r.
Fot. stock.adobe.com/kevers
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto sektora bankowego wyniósł 12,91 mld zł w okresie styczeń-maj 2022 r. i zwiększył się o 121,4% r/r, podał Narodowy Bank Polski.

Przychody odsetkowe w okresie pięciu miesięcy br. wyniosły 38,76 mld zł (wzrost o 95,4% r/r), zaś koszty odsetkowe – 8,9 mld zł (wzrost o 435,5% r/r).

Przychody z tytułu opłat i prowizji

Przychody z tytułu opłat i prowizji w tym okresie wzrosły o 16% r/r do 9,97 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji wzrosły o 22,4% r/r do 2,25 mld zł.

Koszty administracyjne

Koszty administracyjne w styczniu-maju br. zwiększyły się o 18,3% r/r do 17,52 mld zł.

Czytaj także: Pengab w czerwcu wzrósł do 12,4 pkt.; hamowanie na rynku kredytów, obawy o stan gospodarki >>>

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 2,67 mld zł w okresie styczeń-maj 2021 r. (spadek o 3,5% r/r), podał także NBP.

Źródło: ISBnews