NBP: zysk netto banków spadł o 15 proc. rdr w okresie styczeń-kwiecień 2019 r.

NBP: zysk netto banków spadł o 15 proc. rdr w okresie styczeń-kwiecień 2019 r.
Bank Fot. stock.adobe.com/bluraz
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto sektora bankowego wyniósł 4,24 mld zł w okresie styczeń-kwiecień 2019 r. i zmniejszył się o 15,02% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski.

Zysk netto sektora bankowego wyniósł 4,24 mld zł w okresie styczeń-kwiecień 2019 r. #banki #NBP @nbppl

Przychody odsetkowe w okresie 4 miesięcy br. wyniosły 21,64 mld zł (wobec 19,95 mld zł rok wcześniej), zaś koszty odsetkowe – 5,71 mld zł (wobec 5,23 mld zł rok wcześniej).

Czytaj także: KNF: zysk netto sektora bankowego spadł do 2,93 mld zł w okresie styczeń-marzec 2019 r. >>>

Przychody z tytułu opłat i prowizji

Przychody z tytułu opłat i prowizji w tym okresie wyniosły 5,75 mld zł (5,69 mld zł rok wcześniej), zaś koszty z tytułu opłat i prowizji wyniosły 1,44 mld zł wobec 1,33 mld zł w I-IV 2018 r.

Wyższe koszty administracyjne

Koszty administracyjne w styczniu-kwietniu wyniosły 12,77 mld zł wobec wobec 11,94 mld zł rok wcześniej.

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 2,75 mld zł w okresie styczeń-kwiecień br. wobec 2,32 mld zł rok wcześniej.), podał także bank centralny.

Źródło: ISBnews