NBP: w grudniu 2018 r. wzrósł eksport i import liczony w euro

NBP: w grudniu 2018 r. wzrósł eksport i import liczony w euro
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Eksport towarów z Polski wzrósł w grudniu 2018 r. o 2,3% r/r do 16 005 mln euro, zaś import wzrósł o 3% r/r do 17 345 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

#Eksport towarów z Polski wzrósł w grudniu 2018 r. do 16 005 mln euro, #import - do 17 345 mln euro @nbppl

Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 1 340 mln euro, a w analogicznym miesiącu 2017 r. wyniosło -1196 mln euro. W całym 2018 r. wartość eksportu zwiększyła się o 6% r/r do 213 912 mln euro, zaś importu – o 9,1% r/r do 218 744 mln euro.

„Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła [w grudniu 2018 r.] 68,7 mld zł, co oznacza wzrost o 3 mld zł, tj. o 4,5% w stosunku do analogicznego miesiąca 2017 r. W omawianym okresie odnotowano wzrost sprzedaży za granicę samochodów ciężarowych, komputerów, odzieży i obuwia oraz koksu. Wartość importu towarów w porównaniu z grudniem 2017 r. zwiększyła się o 3,7 mld zł, tj. o 5,2% i osiągnęła poziom 74,4 mld zł. Wzrost ten to przede wszystkim zwiększenie wartości dostaw ropy naftowej i pozostałych paliw, towarów konsumpcyjnych trwałego użytku oraz używanych samochodów osobowych. Deficyt w obrotach towarowych wyniósł 5,7 mld zł. W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo obrotów towarowych było również ujemne i wyniosło 5,0 mld zł.ł” – napisano w komentarzu banku centralnego.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 22,1 mld zł i w porównaniu do grudnia 2017 r. wzrosły o 2 mld zł, tj. o 10,1%. Wartość rozchodów wyniosła 14,2 mld zł i wzrosła o 0,8 mld zł, tj. o 5,7%. Na dodatnie saldo usług w wysokości 7,8 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (3,4 mld zł), usług transportowych (3,0 mld zł) oraz podróży zagranicznych (1,4 mld zł), podano także.

Saldo na rachunku C/A to -1400 mln euro w XII

Na rachunku obrotów bieżących w grudniu 2018 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 1 400 mln euro wobec 240 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec 1 354 mln euro ujemnego salda rok wcześniej – podał także NBP.

„W grudniu 2018 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 6 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (6,7 mld zł), obrotów towarowych (5,7 mld zł) i dochodów wtórnych (1,4 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (7,8 mld zł). W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 5,7 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i
kapitałowego w analizowanym miesiącu było dodatnie i wyniosło 7,1 mld zł” – czytamy w komentarzu banku centralnego.

Według jedenastu ankietowanych przez ISBnews analityków, deficyt C/A w grudniu wyniósł (średnio) ok. 1 071,55 mln euro wobec 221 mln euro deficytu w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 450 mln euro do 1 752 mln deficytu.

Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 1 340 mln euro wobec 222 mln euro deficytu miesiąc wcześniej, a w analogicznym miesiącu 2017 r. saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 1 196 mln euro.

Źródło: ISBnews