NBP: tempo wzrostu PKB w najbliższych latach będzie stopniowo słabło

NBP: tempo wzrostu PKB w najbliższych latach będzie stopniowo słabło
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Mediana prognoz centralnych dotycząca dynamiki PKB, według ankiety przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 20 analityków w okresie marzec-kwiecień br., zakłada wzrost na poziomie 4,4% w 2018 r., 3,6% w 2019 r. oraz 3,3% w 2020 r., wynika z raportu NBP.

Eksperci Ankiety Makroekonomicznej #NBP przewidują, że tempo wzrostu #PKB w najbliższych latach będzie stopniowo słabło #gospodarka @nbppl

W poprzedniej edycji ankiety – z września-października ub.r. – centralna prognoza wynosiła 3,8% na 2018 r. i 3,4% na 2019 r.

„Eksperci Ankiety Makroekonomicznej NBP przewidują, że tempo wzrostu PKB w najbliższych latach będzie stopniowo słabło. W 2018 r. nie powinno ono wyjść poza przedział 3,9-4,6% (50-procentowy przedział prawdopodobieństwa), przy scenariuszu centralnym równym 4,3%. W kolejnych latach można spodziewać się wzrostu aktywności gospodarczej o 3,1-4,1% w 2019 r. i o 2,6-3,9% w 2020 r. Wartości centralne prognoz dla tych lat wynoszą, odpowiednio, 3,6% oraz 3,3%” – czytamy w raporcie.

Prognoza dotycząca inflacji

Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji wynosi 1,9% na 2018 r., 2,2% na 2019 r. oraz 2,5% na 2020 r.

W poprzedniej edycji ankiety – z września-października ub.r. – prognoza centralna na ten rok wyniosła 2,2%, a na 2019 r. sięgała 2,4%.

„Biorąc pod uwagę 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa, w 2018 r. można oczekiwać inflacji CPI z zakresu 1,6-2,2% (prognoza centralna równa 1,9%), W kolejnych latach spodziewany jest wzrost inflacji do 1,8-2,8% w 2019 r. i do 1,9-3 % w 2020 r. Scenariusze centralne dla tych lat wynoszą, odpowiednio, 2,2% oraz 2,5%” – czytamy w raporcie.

Prognoza centralna dotycząca stopy referencyjnej

Prognoza centralna dotycząca stopy referencyjnej wynosi 1,5% na 2018 r., 1,6% na 2019 r. i 1,87% na 2020 r., wynika z raportu NBP.

W poprzedniej edycji ankiety – z września-października ub.r. – prognoza centralna na ten rok wynosiła 1,65%, a na 2019 r. – 2,05%.

„Eksperci przewidują stosunkowo stabilny poziom stopy referencyjnej NBP w nadchodzących latach. Dodatkowo, na tle danych historycznych, ich opinie są bardzo zgodne, zwłaszcza w horyzoncie najbliższego roku. Eksperci są przekonani, że w 2018 r. stopa referencyjna NBP pozostanie bez zmian (1,5%). W 2019 r. oczekiwane są wartości z zakresu 1,5-1,8% (scenariusz centralny: 1,6%), zaś w 2020 r. – 1,6-2,25% (scenariusz centralny: 1,85%)” – czytamy w raporcie.

Po obniżce w marcu 2015 r., stopa referencyjna wynosi 1,5% i jest najniższa w historii.

Wiosenna runda Ankiety Makroekonomicznej NBP w 2018 r. była przeprowadzona między 19 marca a 4 kwietnia. W badaniu ankietowym wzięło udział 20 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizację pracowników.

Źródło: ISBnews