NBP: oficjalne aktywa rezerwowe wzrosły do 134,11 mld euro w czerwcu

NBP: oficjalne aktywa rezerwowe wzrosły do 134,11 mld euro w czerwcu
Źródło: NBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Oficjalne aktywa rezerwowe wyniosły 134,11 mld euro w czerwcu 2021 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). W ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 16,6% r/r (i wzrost o 0,6% w ujęciu miesięcznym).

NBP opublikował 7 lipca dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec czerwca 2021 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 134,1 mld euro i był wyższy o 0,7 mld euro niż na koniec maja 2021 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zmniejszył się o 3,3 mld USD i osiągnął poziom 159,4 mld USD” – czytamy w komunikacie.

Liczone w złotych, aktywa rezerwowe wyniosły 606,3 mld zł (wobec 597,62 mld zł miesiąc wcześniej i 513,85 mld zł rok wcześniej).

NBP zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (ponad 70%) inwestowana jest w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota utrzymywana jest w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.

Źródło: ISBnews