NBP: od grudnia skup aktywów może być przeprowadzany w zależności od sytuacji rynkowej

NBP: od grudnia skup aktywów może być przeprowadzany w zależności od sytuacji rynkowej
Fot. stock.adobe.com/MOZCO Mat Szymański
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Narodowy Bank Polski od grudnia 2021 r. będzie mógł przeprowadzać strukturalne operacje otwartego rynku, w tym m.in. polegające na skupie obligacji, gdy uzna, że wymagają tego uwarunkowania rynkowe - podał bank centralny w komunikacie. Od grudnia NBP wznowi stosowanie dostrajających operacji otwartego rynku przeprowadzanych na koniec okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej.

Narodowy Bank Polski poinformował, że począwszy od grudnia 2021 r., do odwołania:

1. Podstawowe operacje otwartego rynku, w postaci emisji 7-dniowych bonów pieniężnych NBP, będą przeprowadzane regularnie, co do zasady, w każdy piątek z rozliczeniem w terminie T+0.

2. Strukturalne operacje otwartego rynku, w tym m.in. polegające na skupie dłużnych papierów wartościowych, będą mogły być zastosowane, w przypadku gdy NBP uzna, że wymagają tego występujące uwarunkowania rynkowe.

3. Dostrajające operacje otwartego rynku, o charakterze absorbującym bądź zasilającym w płynność zostaną przeprowadzone w przypadku uznania przez NBP, iż na rynku międzybankowym występują warunki wymagające skorzystania z tych instrumentów polityki pieniężnej. Parametry tego rodzaju operacji zostaną dostosowane do występujących warunków rynkowych.

Czytaj także: NBP zdecyduje się na interwencję walutową w przypadku dalszego osłabiena złotego?

Jednocześnie, począwszy od grudnia 2021 r. NBP wznowi stosowanie dostrajających operacji otwartego rynku przeprowadzanych na koniec okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej, bilansujących warunki płynnościowe w całym okresie utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Pierwsza tego typu operacja zostanie przeprowadzona w dniu 30 grudnia 2021 r.

Operacje dostrajające i strukturalne

Operacje dostrajające i strukturalne będą mogły być przeprowadzane z bankami posiadającymi dostęp do operacji podstawowych.

Od marca 2020 r. NBP przeprowadził 29 operacji zakupu skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku.

W początkowej fazie pandemii koronawirusa NBP przeprowadzał takie operacje 2-3 razy w miesiącu w kwotach kilku-kilkunastu, w porywach kilkudziesięciu, miliardów złotych ale od dłuższego czasu skup był przeprowadzany na jednym przetargu w miesiącu, w kwotach nieprzekraczających 1 mld zł.

Łącznie NBP skupił papiery o wartości nominalnej 144,03 mld zł, z czego 82,1 mld zł obligacji rządowych i 61,9 mld zł gwarantowanych przez Skarb Państwa obligacji, w tym papiery BGK za 42,1 mld zł i PFR za 19,8 mld zł.

Prezes NBP: bank centralny nie wycofuje się całkowicie i trwale z rynku obligacji

Prezes NBP Adam Glapiński poinformował w listopadzie, że bank centralny nie wycofuje się całkowicie i trwale z rynku obligacji, ale ewentualne operacje w tym obszarze, gdyby wystąpiła potrzeba ich zastosowania, miałyby na celu wspieranie płynności rynku, a nie wzmacnianie poluzowania monetarnego.

Docelowa skala programu skupu nigdy nie została określona przez NBP.

Podwyżki stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej 6 października podjęła decyzję o podwyższeniu podstawowej stopy rezerwy obowiązkowej do 2,0 proc. z 0,50 proc. Nowa stopa ma zastosowanie począwszy od okresu utrzymywania rezerwy rozpoczynającego się w dniu 30 listopada 2021 r.

RPP obniżyła stopę rezerwy obowiązkowej w marcu 2020 r. do 0,50 proc. z 3,50 proc. i ustaliła poziom oprocentowania środków rezerwy na poziomie stopy referencyjnej. 

Źródło: PAP BIZNES