NBP: inflacja bazowa wyniosła 0,9 proc. rdr w sierpniu

NBP: inflacja bazowa wyniosła 0,9 proc. rdr w sierpniu
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,9% w sierpniu 2018 r. w ujęciu rocznym wobec 0,6% r/r w lipcu 2018 r., podał Narodowy Bank Polski.

#Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,9% w sierpniu 2018 r. w ujęciu rocznym wobec 0,6% r/r w lipcu 2018 r. #NBP

Trzynastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało inflację bazową w sierpniu w tym ujęciu na 0,7-0,9% r/r przy średniej w wysokości 0,84%.

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w sierpniu 2,2% w ujęciu rocznym wobec 2,1% w lipcu br.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 1,3% wobec 1,1% w lipcu br.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 1,7% w sierpniu wobec 1,6% w lipcu br.

Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł 2% r/r w sierpniu br. wobec 2% r/r w lipcu br.

„Do stabilizacji inflacji przyczynił się z jednej strony wzrost dynamiki cen towarów (o 0,3 pkt proc. do 0,2% r/r na skutek słabszego sezonowego spadku cen odzieży), usług (o 0,3 pkt proc. do 1,7% r/r w efekcie wzrostu cen ubezpieczeń pojazdów silnikowych o 7,4% m/m) oraz nośników energii (podwyżka taryf na sprzedaż gazu ziemnego o 2,2% m/m). Z drugiej strony nastąpił spadek rocznej dynamiki cen paliw do prywatnych środków transportu (o 2,7 pkt proc. do 15,3% r/r; ujemny efekt bazy). W sierpniu br. również nieznacznie obniżyła się dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,1 pkt proc. do 2,1% r/r)” – napisał bank centralny w komentarzu.

Cztery wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe skoki cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami, wyjaśniono w materiale.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on ruch cen, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym, podkreślił NBP.

Źródło: ISBnews