NBP: inflacja bazowa wyniosła 0,7 proc. rdr w listopadzie. Znaczny spadek dynamiki cen żywności

NBP: inflacja bazowa wyniosła 0,7 proc. rdr w listopadzie. Znaczny spadek dynamiki cen żywności
Fot. stock.adobe.com/Kurhan
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,7% w listopadzie 2018 r. w ujęciu rocznym wobec 0,9% r/r w październiku 2018 r., podał Narodowy Bank Polski.

#NBP: do obniżenia inflacji przyczynił się znaczny spadek dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych #inflacja #ceny

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w listopadzie 1,2% w ujęciu rocznym wobec 1,8% w październiku br.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 1,4% wobec 1,4% w październiku br.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 1,5% w listopadzie wobec 1,7% w październiku br.

Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł 1,3% r/r w listopadzie br. wobec 1,8% r/r w październiku br.

Czytaj także: Eurostat: inflacja HICP w Polsce spowolniła do 1,1 proc. rdr w listopadzie >>>

Co przyczyniło się do obniżenia inflacji?

„Do obniżenia inflacji przyczynił się znaczny spadek dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych (z 1,8% r/r do 0,7% w listopadzie br., głównie w wyniku efektu bazy w grupie mięso oraz mleko, sery i jaja, a także na skutek niższych cen owoców). W nieco mniejszej skali za obniżenie inflacji odpowiadał spadek dynamiki cen energii (z 5,0% r/r do 4,2% r/r w listopadzie br., ujemny efekt bazy związany ze znacznie silniejszym wzrostem cen paliw w listopadzie ub.r.). Dynamika cen usług obniżyła się z 1,5% r/r w październiku br. do 0,9% r/r w listopadzie br., głównie na skutek obniżki cen usług telekomunikacyjnych (promocja na rynku telefonii komórkowej) oraz usług w zakresie rekreacji i kultury (promocja usług TV cyfrowej i kablowej)” – napisał bank centralny w komentarzu.

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe skoki cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami, wyjaśniono w materiale.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on ruch cen, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym, podkreślił NBP.

Źródło: ISBnews