NBP: eksport liczony w euro wzrósł o 0,8 proc. rdr, import spadł o 5,1 proc. w sierpniu

NBP: eksport liczony w euro wzrósł o 0,8 proc. rdr, import spadł o 5,1 proc. w sierpniu
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Eksport towarów z Polski wzrósł w sierpniu br. o 0,8% r/r do 17 730 mln euro, zaś import spadł o 5,1% r/r do 16 995 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski.
.@nbppl: duży wpływ na spadek importu miało obniżenie się wartości dostaw ropy naftowej i produktów jej rafinacji spowodowane przede wszystkim spadkiem cen na światowych rynkach #eksport #import #NBP

Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 735 mln euro wobec 818 mln euro dodatniego salda miesiąc wcześniej.

„Eksport towarów wyniósł 78 mld zł i był wyższy o 1,6 mld zł (tj. o 2,1%) niż w analogicznym miesiącu 2019 r. Import towarów zmniejszył się o 3 mld zł (tj. o 3,9%) i osiągnął wartość 74,8 mld zł. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 3,2 mld zł” – napisano w komentarzu banku centralnego.

Największe wzrosty wartości eksportu zanotowano w sprzedaży baterii samochodowych, samochodów dostawczych, odzieży oraz aparatów telefonicznych, podano także.

Czytaj także: NBP: eksport liczony w euro wzrósł o 2,7 proc. rdr, import spadł o 3,9 proc. w lipcu >>>

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 20 mld zł i w porównaniu do sierpniem 2019 r. zmniejszyły się o 2,1 mld zł (tj. o 9,6%). Wartość rozchodów wyniosła 12,9 mld zł i była niższa o 1,7 mld zł (tj. o 11,8%), podano także.

Duży wpływ na spadek importu miało obniżenie się wartości dostaw ropy

„Duży wpływ na spadek importu miało obniżenie się wartości dostaw ropy naftowej i produktów jej rafinacji spowodowane przede wszystkim spadkiem cen na światowych rynkach. Ceny importowanej ropy naftowej wyrażone w złotych były o 30,2% niższe niż w sierpniu 2019 r. Dodatkowo wyraźnie mniejszy, w porównaniu z rokiem poprzednim, był przywóz nowych samochodów osobowych, części samochodowych oraz półwyrobów z żeliwa i stali. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 3,2 mld zł” – czytamy dalej.

Saldo na rachunku C/A to +947 mln euro w sierpniu

Warszawa, 14.10.2020 (ISBnews) – Na rachunku obrotów bieżących w sierpniu br. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 947 mln euro wobec 1 012 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 671 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

„W sierpniu 2020 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda obrotów towarowych (3,2 mld zł), usług (7,1 mld zł) i dochodów wtórnych (0,3 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (6,5 mld zł). Z opublikowanych 14 października 2020 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za sierpień 2020 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 4,2 mld zł. W analogicznym miesiącu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 2,9 mld zł” – czytamy w komentarzu banku centralnego.

Konsensus rynkowy wyniósł 1 200 mln euro nadwyżki C/A.

„Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 6,5 mld zł. Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach wyniosły 6,3 mld zł. Na wysokość ujemnego salda dochodów oddziaływało również saldo dochodów z inwestycji portfelowych, które było ujemne i wyniosło 0,6 mld zł” – czytamy dalej.

Źródło: ISBnews