NBP chce, by obligacje na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych były objęte gwarancjami Skarbu Państwa z mocy ustawy

NBP chce, by obligacje na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych były objęte gwarancjami Skarbu Państwa z mocy ustawy
Fot. stock.adobe.com/Robson90
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Narodowy Bank Polski (NBP) postuluje, by obligacje na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ), emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), były objęte gwarancjami Skarbu Państwa z mocy ustawy, wynika z opinii NBP do projektu ustawy o obronie Ojczyzny.

„Aby możliwe było pozyskanie za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych dodatkowego finansowania wydatków zbrojeniowych, konieczne jest, aby obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz FWSZ były z mocy ustawy objęte gwarancjami Skarbu Państwa” – czytamy w opinii banku centralnego.

Tymczasem rządowy projekt ustawy o obronie Ojczyzny wniesiony do Sejmu RP w odróżnieniu od wersji z dnia 12 listopada 2021r. oraz z dnia 22 lutego 2022r. nie przewiduje obligatoryjnego, z mocy samego prawa, objęcia gwarancją Skarbu Państwa zobowiązań BGK z tytułu obligacji wyemitowanych na rzecz FWSZ.

Czytaj także: 3 proc. PKB na zbrojenia już w przyszłym roku; w BGK powstanie specjalny fundusz >>>

„Bez gwarancji Skarbu Państwa zapis o możliwości emisji obligacji na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych pozostanie pusty, ponieważ nie znajdą się nabywcy takich obligacji – FWSZ nie posiada własnej zdolności kredytowej, a zakupy uzbrojenia nie wygenerują w przyszłości przychodów, z których mógłby zostać sfinansowany wykup obligacji. Obligacje nieposiadające zabezpieczenia w postaci gwarancji Skarbu Państwa nie mogłyby również zostać włączone do ewentualnego programu skupu obligacji przez NBP” – czytamy także.

Zgodnie z projektowaną regulacją w jej obecnej formie, nie byłoby dopuszczalne wprowadzenie jakiegokolwiek rozwiązania prowadzącego do umorzenia wskazanych obligacji. Ewentualnym umorzeniem mogłaby zostać objęta wierzytelność przez osobę będącą jej właścicielem (a nie dług przez dłużnika jak w przypadku emisji obligacji).

Więcej najnowszych wiadomości na temat wojny w Ukrainie >>>

Abstrahując od rozbieżności z zasadniczymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi prawa cywilnego, niniejsze rozwiązanie wyłączyłoby również możliwość ewentualnego programu skupu tych obligacji przez NBP m.in. z uwagi na zakaz finansowania monetarnego, o którym mowa w art. 123 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, podkreślił NBP.

Dlatego postuluje objęcie obligacji na rzecz FWSZ gwarancjami SP z mocy ustawy.

NBP za możliwością wykorzystania środków z FPC na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych

NBP postuluje wprowadzenie rozwiązań, umożliwiających wykorzystanie środków zgromadzonych w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zasilenie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, który – zgodnie z projektowaną ustawą o obronie Ojczyzny – miałby powstać przy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), wynika z opinii banku centralnego do projektu tej ustawy.

„Możliwość wykorzystania środków zgromadzonych w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dodatkowo zwiększyłaby elastyczność finansowania pilnych potrzeb obronnych. Biorąc pod uwagę stan środków pieniężnych FPC na koniec 2021 r. (ok. 20 mld zł), zasilenie Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych środkami FPC mogłoby nastąpić relatywnie szybko” – czytamy w opinii.

W ocenie banku centralnego, nawet gdyby środki aktualnie zgromadzone w FPC miały zostać przeznaczone na inne cele, możliwe jest przeprowadzenie przez BGK kolejnych emisji obligacji na rzecz FPC. NBP zwraca uwagę, że „obligacje te są już obecne na rynku i mogą być nabywane przez szeroki krąg podmiotów”.

W przypadku przewidzianych w projekcie ustawy emisji obligacji na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych warunki te nie byłyby spełnione (mniejszy krąg odbiorców, mniejsza płynność), przez co emisje byłyby trudniejsze do przeprowadzenia, a przynajmniej bardziej kosztowne, ocenia bank centralny.

Projekt ustawy o obronie Ojczyzny

Projekt ustawy o obronie Ojczyzny zakłada m.in. zwiększenie liczby żołnierzy do ok. 300 tys. oraz modernizację techniczną wojska, a zapowiadana autopoprawka ma zwiększyć wydatki na obronność do 3% PKB do 2023 r. (wobec 2,2% w br.),  a następnie  do wyższych poziomów w latach następnych.  

Proponowana regulacja określa zasady m.in. wprowadzenia mechanizmu, który ma umożliwić pozyskanie dodatkowych funduszy na uzbrojenie i modernizację Wojska Polskiego oraz na zwiększenie jego liczebności. Przy Banku Gospodarstwa Krajowego ma powstać Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Będzie on zasilany m.in. wpływami ze skarbowych papierów wartościowych, obligacji BGK czy wpłat z budżetu państwa.

Źródło: ISBnews