NBP: aktywa rezerwowe wzrosły o 20,8 proc. rdr, do 143,94 mld euro, we wrześniu

NBP: aktywa rezerwowe wzrosły o 20,8 proc. rdr, do 143,94 mld euro, we wrześniu
Źródło: NBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
„NBP opublikował 7 października dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec września 2021 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 143,9 mld euro i był wyższy o 0,6 mld euro niż na koniec sierpnia 2021 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zmniejszył się o 2,4 mld USD i osiągnął poziom 167 mld USD” […]

NBP opublikował 7 października dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec września 2021 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 143,9 mld euro i był wyższy o 0,6 mld euro niż na koniec sierpnia 2021 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zmniejszył się o 2,4 mld USD i osiągnął poziom 167 mld USD” – czytamy w komunikacie.

Liczone w złotych, aktywa rezerwowe wyniosły 666,86 mld zł (wobec 650,46 mld zł miesiąc wcześniej i 539,26 mld zł rok wcześniej).

NBP zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (ponad 70%) inwestowana jest w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota utrzymywana jest w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.

Źródło: ISBnews