NBP: agresja Rosji na Ukrainę nie wpłynęła jeszcze w lutym na wyniki handlu zagranicznego

NBP: agresja Rosji na Ukrainę nie wpłynęła jeszcze w lutym na wyniki handlu zagranicznego
Fot. stock.adobe.com / elif
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Agresja Rosji na Ukrainę nie wpłynęła jeszcze w lutym na wyniki handlu zagranicznego - ocenia Narodowy Bank Polski.

„Rozpoczęta pod koniec lutego agresja Rosji przeciwko Ukrainie nie wpłynęła jeszcze na ogólne wyniki handlu towarami, chociaż dynamiki eksportu do obu krajów były niższe w porównaniu z obserwowanymi w poprzednich miesiącach. Z kolei silny wzrost importu z Rosji związany był z wysokimi cenami paliw, które stanowią 80 proc. wartości przywozu z tego kraju” – napisał NBP w komentarzu do danych o bilansie płatniczym w lutym.

Wartość eksportu

NBP podał, że wartość eksportu towarów w lutym wyniosła 115,1 mld zł, a importu 123,0 mld zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 11,7 proc. i 23,1 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2021 roku.

„Analiza danych wskazuje, że głównym czynnikiem wzrostu wartości obrotów handlowych pozostają rosnące ceny. W lutym 2022 r. najsilniej wzrosła wartość eksportu energii elektrycznej, koksu, węgla i nawozów, a także komputerów i procesorów. Niekorzystny wpływ na dynamikę eksportu miały dalsze spadki sprzedaży samochodów osobowych oraz akumulatorów elektrycznych” – napisał NBP.

NBP podaje, że w lutym nastąpiło również zahamowanie wzrostowej tendencji eksportu dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku.

Z kolei w imporcie najsilniej wzrosła wartość gazu ziemnego i ropy naftowej oraz wyrobów walcowanych, aluminium i części komputerowych.

NBP podaje, że deficyt pogłębił się w paliwach, towarach zaopatrzeniowych i dobrach inwestycyjnych, z kolei nadwyżka zmniejszyła się w handlu środkami transportu, towarami konsumpcyjnymi i żywnością. 

Deficyt w obrotach bieżących w lutym wyniósł 2.871 mln euro

Deficyt w obrotach bieżących w lutym 2022 r. wyniósł 2.871 mln euro wobec konsensusu 2.000 mln euro deficytu – podał także NBP. Eksport wzrósł w lutym o 10,4 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 19,8 proc., a import wzrósł o 21,6 proc. wobec prognozy wzrostu o 31,8 proc.

Poniżej dane w mln EUR:

 20212022 Dane skumulowane**/Cumulated data** 
 II*I*II*III 2020-II 2021III 2021-II 2022*
      
Rachunek bieżący / Current Account276-638-2 87114 814-10 171
      
Saldo obrotów towarowych /Balance on goods683-1 669-1 74113 506-6 147
Eksport / Goods: exports22 89425 16625 270239 662286 747
Import / Goods: imports22 21126 83527 011226 156292 894
      
Saldo usług / Balance on Services2 2272 3542 25322 73326 512
Przychody / Services: Credit5 1506 0455 98057 61070 007
Rozchody / Services: Debit2 9233 6913 72734 87743 495
      
Saldo dochodów pierwotnych / Balance on Primary Income-2 047-369-2 510-19 565-25 840
Przychody / Primary income: credit1 1132 65557212 25111 264
Rozchody / Primary income: debit3 1603 0243 08231 81637 104
      
Saldo dochodów wtórnych / Balance on Secondary Income-587-954-873-1 860-4 696
Przychody / Secondary income: credit6534316306 8525 999
Rozchody / Secondary income: debit1 2401 3851 5038 71210 695
      
Rachunek kapitałowy / Capital Account-2221214412 1848 907
Przychody / Capital account: credit78924519416 12013 691
Rozchody / Capital account: debit81133503 9364 784
      
Rachunek finansowy / Financial account-292-1 060-3 54218 683-6 004
      
Inwestycje bezpośrednie – aktywa / Direct investment – assets656-2 1936303 7135 355
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares20-34-31631685
Instrumenty dłużne / Debt instruments636-2 1596613 0824 670
      
Inwestycje bezpośrednie – pasywa / Direct investment – liabilities3 6362 3792 34216 82026 553
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares2 7292 2572 05615 68817 070
Instrumenty dłużne / Debt instruments9071222861 1329 483
      
Inwestycje portfelowe – aktywa / Portfolio investment – assets1 035580-519-1 9202 499
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities417347-442-4 9832 969
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities618233-773 063-470
      
Inwestycje portfelowe – pasywa / Portfolio investment – liabilities-699-992-622-11 519-6 373
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities-229228-21-3 196992
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities-470-1 220-601-8 323-7 365
      
Pozostałe inwestycje – aktywa / Other investment – assets1 3111 7582 7599 61316 231
NBP / Monetary authorities0-1-1-11
Sektor rządowy / General government12322 8321 519
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs-291 1601 236-4 22510 054
Pozostałe sektory / Other sectors1 3285961 52211 0074 657
      
Pozostałe inwestycje – pasywa / Other investment – liabilities5 850-2 9443 64511 20110 132
NBP / Monetary authorities962-1 2501952 8942 267
Sektor rządowy / General government4 310-316-77 3131 606
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs-668-9661 261-563132
Pozostałe sektory / Other sectors1 246-4122 1961 5576 127
      
Pochodne instrumenty finansowe / Financial derivatives-262-59272-1 241-3 195
      
Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets5 755-2 170-1 11925 0203 418
      
Saldo błędów i opuszczeń / Net Errors and Omissions-546-634-815-8 315-4 740

* Dane wstępne

** Dane skumulowane są prezentowane krocząco w ujęciu 12 miesięcy. 

Źródło: ISBnews