Nauka i edukacja ekonomiczna | WIEDZA A PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ | Znajomość ekonomii podstawą rozwoju gospodarki

Nauka i edukacja ekonomiczna | WIEDZA A PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ | Znajomość ekonomii  podstawą rozwoju gospodarki
Fot. PureSolution/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Świadomość ekonomiczna ma istotne znaczenie dla społeczeństwa, stanowi też ważny czynnik determinujący rozwój kraju. Tymczasem aż 52% osób, uczestniczących w zeszłorocznej edycji badania "Poziom wiedzy finansowej Polaków", deklarowało, że ich wiedza o finansach jest mała lub bardzo mała. Jak wygląda sytuacja w tym roku, dowiemy się podczas piątej edycji Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości.

kef.edu.pl

Niski poziom świadomości finansowej obywateli nie jest tylko problemem Polski. W minionym roku w międzynarodowym badaniu umiejętności finansowych wzięło udział 26 krajów i gospodarek z trzech kontynentów (Azji, Europy i Ameryki Łacińskiej), w tym 12 krajów członkowskich OECD. W badaniu oceniano umiejętności finansowe przy użyciu metodologii punktacji OECD/INFE. Uzyskanie maksymalnej liczby 21 pkt. oznaczało, że dana osoba osiągnęła podstawowy poziom zrozumienia pojęć finansowych i stosuje pewne ostrożne zasady w swoich transakcjach finansowych. Osiągnięcie maksimum sugeruje więc podstawową wiedzę o finansach i korzystanie z nich.

Niezaliczona kartkówka z ekonomii

Wnioski z przeprowadzonych analiz nie napawają optymizmem. Respondenci w całej próbie uzyskali średnio 12,7 pkt., co oznacza nieco poniżej 61% maksymalnego wyniku w zakresie umiejętności finansowych. Średnia dla krajów członkowskich OECD jest tylko nieznacznie wyższa i wynosi 13,0 (62% wartości maksymalnej). Najwyższy rezultat osiągnięty przez jakikolwiek kraj lub gospodarkę to 14,8 dla Hongkongu, czyli 71% wyniku maksymalnego, a minimum 11,1 otrzymały Włochy (53% wartości maksymalnej). Większość gospodarek uzyskała od 12 do 14 pkt. W badaniu uwzględniono takie czynniki, jak wiedza, zachowania i postawy. Ocenie podlegały elementy odporności finansowej, czyli dostępność poduszki finansowej, radzenie sobie z niedoborem środków i stresem oraz cechy behawioralne, determinujące długoterminowe planowanie i oszczędzanie, utrzymywanie kontroli nad pieniędzmi, dbanie o wydatki i unikanie oszustw finansowych.

Niewystarczającą świadomość ekonomiczną polskiego społeczeństwa potwierdzają też ankiety przeprowadzane w kraju. W lutowym wydaniu „Monitora Bankowego” przedstawiono wyniki badań telefonicznego badania wspomaganego komputerowo, w którym wzięli udział pracownicy 100 placówek bankowych z Polski, reprezentujących wszystkie typy krajowych instytucji finansowych. Najliczniejsza grupa badanych (60%) oceniła poziom wiedzy finansowej klientów banków jako przeciętny. Prawie jedna czwarta (22%) uważa, iż świadomość ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK