Nauka i Edukacja Ekonomiczna | WIB | Wspierając budowę solidnych podstaw polskiej gospodarki, czyli trzy dekady WIB

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | WIB | Wspierając budowę solidnych podstaw polskiej gospodarki, czyli trzy dekady WIB
Warszawski Instytut Bankowości - Logo
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Warszawski Instytut Bankowości świętuje swój okrągły jubileusz 30-lecia istnienia. Niewątpliwie był to okres wielkich zmian nie tylko dla samej fundacji, ale i całej polskiej gospodarki. Pozycja, jaką na przestrzeni ostatnich trzech dekad wypracował WIB, pokazuje, jak ważną rolę w społecznej gospodarce rynkowej pełni edukacja z zakresu ekonomii, finansów i przedsiębiorczości.

Z okazji okrągłego jubileuszu warto przypomnieć, jak wyglądały początki, które wyzwania są najtrudniejsze oraz jakie plany ma instytut na kolejnych kilka dekad.

Edukacja podstawą rozwoju

Z badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2022”, przeprowadzonego na zlecenie WIB i Fundacji GPW wynika, że co trzeci dorosły Polak negatywnie ocenia swoją wiedzę z zakresu ekonomii i finansów. Choć na przestrzeni lat bardzo wiele udało się w tym obszarze zmienić na lepsze, to rezultaty badania jednoznacznie obrazują skalę problemu. Zapytani o poziom swojej wiedzy ankietowani średnio oceniają ją na trójkę minus w pięciostopniowej skali. Dlatego też wyzwanie podnoszenia poziomu wiedzy Polaków w obszarze ekonomii niewątpliwie należy do jednych z najważniejszych społecznych zadań całego sektora finansowego. Krytyczna ocena własnej wiedzy nie wpływa równocześnie na negatywne postrzeganie działalności całego sektora. Badani dobrze oceniają działalność edukacyjną banków w obszarze edukacji finansowej i cyfrowej – aż 60% postrzega ją pozytywnie lub bardzo pozytywnie. To wyniki, za którymi stoi wieloletnia, systematyczna praca u samych podstaw, a jedną z instytucji odgrywającą w tym kluczową rolę jest Warszawski Instytut Bankowości.

Początki w nowej gospodarce rynkowej lat 90.

WIB powstawał, a następnie działał w dynamicznie zmieniających się warunkach. Transformacja ustrojowo-gospodarcza, budowa nowoczesnego sektora bankowego, kryzysy światowe i przełomowe wydarzenia dla rozwoju Polski – historia ostatnich 30 lat WIB to historia wielkich przemian i wyzwań dla kraju i całej Europy. To wszystko wielokrotnie wymuszało konieczność dostosowania się do zmiennej sytuacji rynkowej i szukania w niej swojego miejsca. Warszawski Instytut Bankowości został utworzony jako trzeci duży ośrodek szkoleniowy dla polskiego systemu bankowego. Na początku lat 90. XX w. w Polsce funkcjonowała już Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach, założona przez Narodowy Bank Polski i Paryski Instytut Bankowy, oraz Gdańska Akademia Bankowa, która powstała w porozumieniu z Frankfurcką Akademią Bankową.

WIB przez ostatnie trzydzieści lat niestrudzenie realizował swoją misję poszerzania wiedzy i umiejętności pracowników, edukacji finansowej obywateli oraz motywowania ich do uczenia się przez całe życie. Odegrał kluczową rolę w poprawie konkurencyjności polskich banków, przyczyniając się do odporności i stabilności europejskiego sektora finansowego.

Wim Mijs, European Banking Federation CEO

Jak wskazuje Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich oraz przewodniczący rady Fundatorów WIB, powstanie fundacji w warunkach już silnej, jak na ówczesne czasy, konkurencji nie było wcale takie oczywiste. – Pewnego dnia siedzę w biurze Związku Banków Polskich i telefonuje wiceminister finansów Stefan Kawalec, czyli ówczesna prawa ręka wicepremiera Leszka Balcerowicza. I mówi: „Słyszałem, że nie chcecie utworzyć Warszawskiego Instytutu Bankowości…”. Wcześniej, co prawda docierały do mnie takie pytania, czy chcemy założyć tego typu jednostkę, ale miałem wrażenie, że takich inicjatyw może być już za dużo (…) Minister Kawalec wyjaśnił mi jednak, że w czasie jednej z wizyt w Waszyngtonie, przy okazji rozmów o tym, jak Amerykanie mogliby nam pomóc w transformacji gospodarczej, uzyskano pewne konkretne deklaracje – wspomina. W ten oto sposób w 1992 r. postawiony został kamień węgielny do powstania fundacji, która już w 1993 r., wraz z podpisaniem przez przedstawicieli ośmiu banków oraz ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK