Nationale-Nederlanden z nowym podejściem do ubezpieczeń ochronno-inwestycyjnych

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Nationale-Nederlanden dokonało istotnych zmian w konstrukcji jednego ze swoich flagowych produktów chroniących życie i zdrowie Ubezpieczonego oraz jego najbliższych – w  razie takich zdarzeń losowych jak m.in. choroba czy wypadek – i umożliwiających mu gromadzenie kapitału na przyszłość. Nowa platforma ubezpieczeniowa pod nazwą „Ochrona Jutra” odpowiada na współczesne potrzeby Klientów oczekujących przejrzystego i elastycznego produktu. Polisę można bowiem dopasować do swojej aktualnej sytuacji życiowej i zmienić lub rozszerzyć w takich momentach, jak np. zawarcie związku małżeńskiego czy narodziny dziecka.

Swobodna inwestycja w przyszłość

Największa zmiana w konstrukcji ubezpieczenia „Ochrona Jutra” i warunków zawartej umowy dotyczy dobrowolności i elastyczności związanej z inwestowaniem środków finansowych. Klienci mogą alokować nadwyżki finansowe w ramach funduszy inwestycyjnych, ale skorzystanie z tej opcji jest całkowicie dobrowolne. Nie ma zatem obowiązku cyklicznego przeznaczania na zakup jednostek funduszy określonej kwoty. W części inwestycyjnej produkt nie zawiera również jakichkolwiek opłat likwidacyjnych, a  jedynie niewielki koszt wstępny (100 zł) oraz należności zwyczajowo pobierane przez zarządzających funduszami.

Nationale-Nederlanden zgodnie ze swoją strategią chce skupiać się na zachęcaniu Klientów do korzystania z ochronnej funkcji oferowanych produktów. Wielu z nich poszukuje jednak szansy inwestowania środków finansowych w ramach umowy na życie. Ubezpieczenie „Ochrona Jutra” daje taką sposobność, włącznie z pełną swobodą odnośnie wyboru momentu wejścia i wyjścia z inwestycji, bez jakichkolwiek opłat z tytułu rezygnacji z tej części polisy – komentuje Bogusława Szyszka-Orłowska, Kierownik ds. Produktów w Nationale-Nederlanden.

Elastyczna ochrona

Ubezpieczenie daje również możliwość dostosowania zakresu ochronnego do zmian w życiu. Można to zrobić samodzielnie wybierając pojedyncze rozwiązania spośród 12 dodatkowych umów ochronnych. Klient może także dobrać poszczególne elementy, które dla jego wygody zostały skompletowane w pakiety według głównych potrzeb – zdrowotne, wypadkowe i  zabezpieczenia dzieci. Nabywając  umowy dodatkowe w pakietach Ubezpieczony otrzymuje także Assistance medyczny, obejmujący m.in. pomoc domową, dostarczanie leków, wsparcie psychologa, transport do i ze szpitala, opiekę nad osobami niesamodzielnymi mieszkającymi z ubezpieczonym i wiele innych.

Możliwa skala zmian w umowie

W czasie trwania ubezpieczenia Klient może też zmienić m.in. częstotliwość opłacania składki oraz jej wysokość, z zachowaniem limitów minimalnej składki. Co więcej w ramach polisy może on również rozszerzyć liczbę osób ubezpieczonych, do nawet 10 członków rodziny. Ponadto ma sposobność dowolnie regulować jej zakres – zmieniać w trakcie obowiązywania umowy dodatkowe, w tym dodać umowę inwestycyjną, IKE lub IKZE. Dla wygody Klienta wprowadzono także możliwość przemodelowania sposobu płacenia składki w umowie inwestycyjnej, IKE oraz IKZE – z regularnego na nieregularny.

Źródło: Nationale-Nederlanden